Kategori: Java

java-metod-parametreleri

Java’da Metot Parametreleri

Bir önceki yazıda metotlar konusuna giriş yapmıştım. Ayrıca metotların return yada void durumları hakkında temel bilgileri vermiştim. Bu yazıda hem metotların parametre ile kullanımı hem de değer geri döndürme durumlarını inceleyeceğiz.
java-object-nesne-nedir

Java Object (Nesne) Nedir?

Java'da class yapısının bir prototip yani oluşturacağımız object (nesne)' lerin birer şablonu olduğundan bahsetmiştim. İşte bu soyut şablonları kullanarak oluşturduğumuz yapılara object yani nesne diyoruz.
java-classes-siniflar

Java’da Sınıflar (Classes)

Bir "class" (sınıf), benzer özelliklere ve davranışlara sahip nesnelerin (nesnelerin örnekleri) taslağını tanımlayan bir yapıdır. Class'lar, bir nesnenin nasıl oluşturulacağını ve hangi veri ve davranışların ona ait olduğunu belirleyen şablonlardır.
java-arrays-diziler

Java’da Diziler

Diziler yani arrays sadece Java' da değil diğer programlama dillerininde temel yapılarındandır. Dizilerin tanımlanması ve kullanımında programlama dilleri arasında bir kaç farklı nokta olabilir.