Java’da Metot Parametreleri

Bir önceki yazıda metotlar konusuna giriş yapmıştım. Ayrıca metotların return yada void durumları hakkında temel bilgileri vermiştim. Bu yazıda hem metotların parametre ile kullanımı hem de değer geri döndürme durumlarını inceleyeceğiz. Metotlar konusunu ilerleyen bir kaç yazıda daha detaylı olarak ele alacağız. Yazının içeriği aşağıdadır:

İçindekiler

  1. Metot Parametresi Nedir?
  2. Parametre Nasıl Kullanılır?

Metot Parametresi Nedir?

Java’da metot parametreleri, bir metodu çağırırken ya da tanımlarken belirtilen değişkenlerdir. Metot parametreleri, metot içerisindeki işlemleri gerçekleştirirken kullanılan değerleri belirlemeye yardımcı olurlar.

Java’da metot parametreleri şu şekilde tanımlanır:

 Parametresiz Metotlar: 

 Parametreli Metotlar: 

Parametreli metotlar, yukarıdaki örnekte olduğu gibi, metot imzasında parantez içerisinde belirtilen veri tiplerine ve isimlere sahip parametreleri kabul ederler. Birden fazla parametre kullanılabilir ve parametreler arasında virgülle ayrılır.

Parametreler, metotun içerisinde yerel değişkenler gibi kullanılabilir ve metot tarafından alınan değerlerle işlem yapmak için kullanılır. Şimdi bu iki örneği bir class içerisinde kullanarak konuyu biraz daha inceleyelim.

Parametre Nasıl Kullanılır?

İlk önce yukarıdaki metotlarında bulunduğu bir class tanımlayalım.

Görüldüğü üzere Person adlı class’ımız personalInformation ve personIntroducesSelf adlı iki ayrı metoda sahip.

Bu iki metodun işlevi aynı; girilen bilgilere göre console’da bilgileri gösteriyorlar. Aralarındaki fark ise birinin parametre alması diğerinin almaması.

Class’ımızın ayrıca name, surname ve age olmak üzere 3 adet attribute sahip olduğuna da dikkat edelim. Şimdi Main class‘ımızı oluşturalım.

Yukarıda görüldüğü üzere main metot içerisinde Person class‘ımı referans alarak person1 ve person2 adında iki adet nesne oluşturdum. person1 nesnesinde class’ımın bana sağladığı attribute’lere başlangıç değerlerini atadım. person2′ de ise bu atamayı yapmadım.

personIntroducesSelf metodunu iki nesne içinde kullandım. Metodum benden parametre istediği için person1’de atadığım değerleri, person2′ de ise kendi istediğim değerleri parametre olarak kullandım. 

personalInformation adlı metodum ise herhangi bir parametre beklemediği için iki nesne içinde direk kullanabildim. Ancak burada console çıktısında bir fark olacak. person2 nesnesinin name, surname ve age attribute’leri herhangi bir değere sahip olmadığı için metodumuz çalışsa bile console’ da “null, null ve 0 ” değerlerini göreceğiz.

java-metot-parametre-1

Umarım aradaki farkı anlamışsınızdır. Şimdi de return ve void kullanımı için bir örnek yapalım.

İşte örneğimiz:

Counter class’ı içinde yer alan sum metodu parametre olarak verilen number1 ve number2 değerlerini topluyor ve sonucu return ediyor yani geri dönderiyor.

Main metot içerisinde ise result adlı değişkende sum metodunu kullanarak değer ataması yapıyoruz. Eğer sum metodumuz herhangi bir değer return etmeseydi bu işlemi yapamaz ve bir uyarı alırdık.

Eğer sizde bu yazıyı ve önceki yazıları iyi anladığınızı düşünüyorsanız bir sonraki yazıya geçmeye hazırsınız. Eğer anlamadığınız bir yer olduysa yada önceki yazılardan okumadıklarınız varsa Java’da MetodlarJava’da Sınıflar (Classes)Java Object (Nesne) Nedir? yazılarını okumanızı tavsiye ederim.

Umarım sizler için faydalı bir yazı olmuştur. Bir sonraki yazımda görüşmek üzere.

Happy coding!

Yorum Yazın