Java’da Sınıflar (Classes)

Bu yazımda Java Class nedir sorusunun cevabını vereceğim. Java’da “class” (sınıf) ve “object” (nesne) kavramları, nesne yönelimli programlamanın temel yapı taşlarıdır. Ancak bu yazımda sadece class konusunu ele alacağım. Object konusu ayrı bir yazının konusu olacak. İsterseniz hemen başlayalım.

İçindekiler

  1. Java Class Nedir?
  2. Java’da Class Nasıl Oluşturulur?

Java Class Nedir?

Bir “class” (sınıf), benzer özelliklere ve davranışlara sahip nesnelerin (nesnelerin örnekleri) taslağını tanımlayan bir yapıdır. Class’lar, bir nesnenin nasıl oluşturulacağını ve hangi veri ve davranışların ona ait olduğunu belirleyen şablonlardır. Bir sınıf, sınıf üyeleri olarak adlandırılan fields (veri alanları) ve metodlar içerebilir. Class’lar soyut yapılardır. Nesneler ise somutlaşmış halidir. 

Örneğin, bir “Car” (Araba) Class’ı tanımlayabiliriz. Bu Class’ın fields’leri, arabaların markası, modeli, rengi vb. olabilir. Metodları ise arabayı sürmek, durdurmak, hızlandırmak vb. işlemleri gerçekleştirebilir.

Bu teorik bilgiden sonra şimdi de bir Class’ı nasıl oluştururuz sorusunun cevabına göz atalım.

Java’da Class Nasıl Oluşturulur?

Java’da Class yapısının söz dizimi şöyledir;

İsterseniz söz diziminde yer alan kelimelerin ne anlama geldiği hakkında kısa bir bilgilendirme yapalım.  

  [Erişim_nitelemi] :  Access modifiers yani erişim belirleyiciler bir sınıfın alanlarına, metodlarına ve sınıfın kendisine hangi kapsamdan erişilebileceğini belirlemek için kullanılır. Java’da dört farklı erişim belirteci bulunmaktadır. Bunların detaylarını ayrı bir yazıyla açıklamayı düşünüyorum. Ancak bu aşamada bunların public, private, protected ve default olarak adlandırıldığını bilmemiz yeterli.

 name :  Bu kısıma Class’ımıza vereceğimiz ismi yazıyoruz.

 Fields :  “Fields” (alanlar), Java sınıflarının içinde bulunan değişkenlerdir. Bir sınıfın alanları, sınıfın özelliklerini veya durumunu temsil eder. Alanlar, bir sınıfın veriye sahip olmasını sağlar ve bu veri, sınıfın davranışlarını etkiler.

 Methods :  “Methods” (metodlar), Java sınıflarının içinde bulunan işlevleri veya davranışları temsil eden bloklardır. Bir sınıfın metodları, sınıfın ne yapabileceğini ve hangi işlemleri gerçekleştirebileceğini belirtir. Metodlar, belirli bir işlemi gerçekleştirmek için bir dizi ifadeyi bir araya getirir.

Son olarak Fields ve Methods’ların { } parantezleri arasına yazıldığını söyleyip, yukarıdaki tüm parçaları bir araya getirerek örnek bir class oluşturacağım.

İşte örnek class’ımız:

Bu yazımda Java Class nedir sorusunu detaylıca cevapladım. Bir sonraki yazı Java Objects (Nesneler) hakkında olacak. Bu iki yapı içiçe ve konuyu tam olarak anlamak için mutlaka okumalısınız.

Eğer sizde bu yazıyı ve önceki yazıları iyi anladığınızı düşünüyorsanız bir sonraki yazıya geçmeye hazırsınız.Eğer anlamadığınız bir yer olduysa yada önceki yazılardan okumadıklarınız varsa Java Switch Case Nedir, Java if else kullanımı, Java OOP Nedir yazılarını okumanızı tavsiye ederim.

Umarım sizin için faydalı bir yazı olmuştur. Bir sonraki yazımda görüşmek üzere.

Happy Coding!

Yorum Yazın