Tüm Css Kodları ve Anlamları – Detaylı Anlatım

Bu yazımızda Css kodları nelerdir? Css3 ile gelen yeni Css özellikleri nelerdir? Bu Css kodları ne işe yarar? sorularının cevaplarını detaylı bir şekilde öğreneceğiz. 

Tüm Css kodlarını gruplayarak listeledim. Gruplamış olduğum her tabloda Css kodlarının ne işe yaradığını anlatmaya çalıştım. Eğer o Css kodları ile ilgili daha detaylı yazmış olduğum bir yazım bulunuyorsa, tablonun altında o yazılara link verdim. Açıklamaların yeterli olmadığını düşündüğünüz yerlerde daha detaylı anlatımlar için link verdiğim yazılarımı okuyabilirsiniz.

Html ile ilgili eksikleriniz olduğunu düşünüyorsanız Tüm Html Kodları ve Anlamları – Detaylı Anlatım yazımı okuyabilirsiniz.

Css Nedir? Ne İşe Yarar? başlıklı yazımı da okumanızı tavsiye ederim.

@font-face Font face özelliği, bilgisayarımızda hazır olarak gelen yazı tiplerinin ( Arial, Verdana vb..) dışında istediğimiz yazı tiplerini kullanmamıza olanak sağlar.
font Diğer font özelliklerini tek Css özelliği (font) ile tanımlamamızı sağlar.
font-family Yazıların tipini yani hangi font ailesinden olmasını istiyorsak onu belirtmek için kullanılır. Değer olarak sadece bir yazı tipi verebildiğimiz gibi birden fazla değerde verebiliriz. Çünkü verdiğimiz ilk değeri tarayıcı desteklemiyorsa bir sonraki verdiğimiz değeri uygulayacaktır.
font-size Bu özellik ile yazı boyutlarını ayarlayabiliyoruz. Yazı boyutuna px veya em türünden değerler veriyoruz. Tarayıcılar varsayılan olarak yazı boyutunu 16px uygularlar.
font-style

Yazıları italik yapmak için kullanılır. font-style özelliğine şu değerleri verebiliriz:

 • italic
 • normal
 • oblique : İtalic değerine çok benzer ama daha az tarayıcı tarafından desteklenir.
font-variant Yazılarda küçük harfleri büyük harflere çevirmek için kullanılır. Burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer yazıda hepsi küçük harf ise dönüştürdüğümüzde hepsi aynı boyutta büyük harfe dönüşecektir. Eğer yazıda hem büyük hem küçük harfler varsa, dönüştürdüğümüzde yine hepsi büyük harf olacaktır ama önceden zaten büyük harf olanlar yeni dönüştürülenlerden biraz daha büyük olacaktır.

font-variant özelliğine şu değerleri verebiliriz:

 • small-caps : Küçük harfleri büyük harflere dönüştürür.
 • normal
font-weight

Bu özellik ile yazıların kalınlık incelik durumlarını ayarlayabiliriz. font-weight özelliğine şu değerleri verebiliyoruz:

 • bold
 • bolder
 • lighter
 • normal
 • 100’den 900’e kadar 100’ün katları olacak şekildede verilebilir. 900 en kalını iken, 100’e doğru incelir ve 100’de en ince halini alır.  

Css Font Özellikleri ve Kullanımı

Css Font Face Kullanımı

YAZILARA STİL VERMEK İÇİN KULLANDIĞIMIZ CSS KODLARI VE ANLAMLARI

color Bu özellik ile yazılara istediğimiz renkleri verebiliriz. Dilerseniz direk renk adını verebileceğiniz gibi renklerin rgb ve hex kodlarınıda kullanabilirsiniz. Renk kodlarıyla ilgili daha fazla bilgi edinmek isterseniz Tüm Renk İsimleri ve Renk Kodları (Html, Css, Hex, Rgb) yazımı inceleyebilirsiniz.
letter-spacing Yazıların karakterleri arasındaki boşluğu arttırmak veya azaltmak için kullanılır. Negatif değerler verdiğimizde aradaki boşluklar azalır.
line-height Satır yüksekliğini belirlemek için kullanılır.
word-break

Satır sonlarındaki kelimeleri, satırı tam kaplayacak şekilde bölmek için kullanılır. word-break özelliğine şu değerleri verebiliriz:

 • keep-all : Varsayılan olarak gelen değer.Satır sonundaki kelimeler bölünmez.
 • break-word : Satır sonundaki sığmayan kelimeler bölünür.
word-spacing Yazıların kelimeleri arasındaki boşluğu arttırmak veya azaltmak için kullanılır. Negatif değerler verdiğimizde aradaki boşluklar azalır.
white-space

Yazılardaki boşlukların nasıl değerlendirileceğini belirlemek için kullanılır. white-space özelliğine şu değerleri verebiliriz:

 • normal
 • nowrap
 • pre
 • pre-line
 • pre-wrap
word-wrap

Bulunduğu alana sığmayacak kadar uzun olan kelimeleri satır sonundan bölmek için kullanılır. word-wrap özelliğine şu değerleri verebiliriz:

 • normal : Varsayılan olarak gelen değer.
 • break-word : Sığmayan kelimeyi böler.
writing-mode

Yatay şekilde olan yazıları dikey hale getirmek için kullanılır. writing-mode özelliğine şu değerleri verebiliriz:

 • horizontal-tb : Yazı yatay halde olur.
 • vertical-lr : Yazı dikey halde olur.
 • vertical-rl : Yazı dikey halde olur.
text-transform

Yazılarda küçük harfleri büyük harfe, büyük harfleri küçük harfe dönüştürmek için kullanılır. Aynı zamanda sadece ilk harfleri büyük diğerleri küçük olacak şekilde kelime ve cümlelerde oluşturabiliriz. text-transform özelliğine şu değerleri verebiliriz:

 • uppercase : Küçük harfleri büyük harfe dönüştürür.
 • lowercase : Büyük harfleri küçük harfe dönüştürür.
 • capitalize : İlk harf büyük diğer harfler küçük olacak şekilde dönüştürür.
text-align

Yazıları yatayda hizalamak için kullanılır. Yani yazının sağda, solda, ortada veya sağa ve sola dayalı şekilde olmasını sağlayabiliriz. text-align özelliğine şu değerleri verebiliriz:

 • right
 • left
 • center
 • justify
 • end
 • start
text-decoration

Yazıların altını, üstünü, üzerini çizmek veya çizili olanları kaldırmak için kullanılır. text-decoration özelliğine şu değerleri verebiliriz:

 • underline : Yazının altını çizer.
 • line-through : Yazının üzerini çizer.
 • overline : Yazının üstünü çizer.
 • none : Varolan etkileri kaldırır.
text-decoration-color Yazıların altını, üstünü ve üzerini hangi renk ile çizeceğimizi belirtmek için kullanılır.
text-decoration-style Yazıların altını, üstünü ve üzerini hangi stil ile çizeceğimizi belirtmek için kullanılır. Örneğin düz çizgi, kesikli çizgi vb.
text-indent Paragrafın ilk cümlesinin vereceğimiz değer ölçüsünde içeriden yani girintili olarak başlaması için kullanılır. Değeri px olarak verebiliriz.
text-shadow

Yazılara gölge efekti vermek için kullanılır. Vereceğimiz değerler ile gölgenin x ve y eksenindeki konumunu, bulanıklığını ve rengini belirleriz.

İlk verilen değer x ekseni, ikinci verilen değer y ekseni, üçüncü verilen değer bulanıklık, dördüncü verilen değer de rengi için uygulanır.

text-overflow

Bu özellik ile yazılarımızın sığmadığı durumlarda yazının devamının olduğunu belirtmek için “…” (üç nokta) koyabiliriz. text-overflow özelliğine şu değerleri verebiliriz:

 • clip : Varsayılan olarak gelen değer.
 • ellipsis : Yazının taştığını belirten “…” (üç nokta) koyar.

Css Text (Metin) Özellikleri ve Kullanımı

Css Text Shadow Kullanımı

padding

Html öğelerine iç boşluk vermek için kullanılır. Padding değeri verirken bunu 3 farklı yol ile yapabiliriz. Bunlar:

 • length ( padding: 10px; ) : px, pt, cm vb. bir değer verebiliriz.
 • % ( padding: 20%; ) : İçerisinde bulunduğu etiketin genişliğinin yüzdesi olarak değer verebiliriz.
 • inherit ( padding: inherit; ) : inherit değeri verirsek, ebeveyn etiketinin padding değeri ne ise onu miras alır ve aynı değer uygulanır.
padding-bottom Html öğelerine aşağı iç boşluk vermek için kullanılır.
padding-left Html öğelerine sol iç boşluk vermek için kullanılır.
padding-right Html öğelerine sağ iç boşluk vermek için kullanılır.
padding-top Html öğelerine yukarı iç boşluk vermek için kullanılır.
margin

Html öğelerine dış boşluk vermek için kullanılır. Margin değeri verirken bunu 4 farklı yol ile yapabiliriz. Bunlar:

 • length ( margin: 10px; ) : px, pt, cm vb. bir değer verebiliriz.
 • % ( margin: 20%; ) : İçerisinde bulunduğu etiketin genişliğinin yüzdesi olarak değer verebiliriz.
 • inherit ( margin: inherit; ) : inherit değeri verirsek, ebeveyn etiketinin margin değeri ne ise onu miras alır ve aynı değer uygulanır.
 • auto ( margin: auto; ) : auto değeri verirsek, etiketin kenar boşluklarını tarayıcı otomatik olarak belirler. Bu özelliğin düzgün çalışması için etiketin width özelliğine bir genişlik değeri vermelisiniz.
margin-bottom Html öğelerine aşağı dış boşluk vermek için kullanılır.
margin-left Html öğelerine sol dış boşluk vermek için kullanılır.
margin-right Html öğelerine sağ dış boşluk vermek için kullanılır.
margin-top Html öğelerine yukarı dış boşluk vermek için kullanılır.

Css Padding Kullanımı

Css Margin Kullanımı

KENARLIK VERMEK VEYA KÖŞELERİ YUVARLAMAK İÇİN KULLANDIĞIMIZ CSS KODLARI VE ANLAMLARI

border Bir Html öğesinin 4 tarafına birden kenarlık vermek için kullanılır.
border-left Bir Html öğesine sol kenarlık vermek için kullanılır.
border-right Bir Html öğesine sağ kenarlık vermek için kullanılır.
border-bottom Bir Html öğesine alt kenarlık vermek için kullanılır.
border-top Bir Html öğesine üst kenarlık vermek için kullanılır.
border-color Bir Html öğesinin 4 tarafına birden kenarlık rengi vermek için kullanılır.
border-left-color Bir Html öğesine sol kenarlık rengi vermek için kullanılır.
border-top-color Bir Html öğesine üst kenarlık rengi vermek için kullanılır.
border-right-color Bir Html öğesine sağ kenarlık rengi vermek için kullanılır.
border-bottom-color Bir Html öğesine alt kenarlık rengi vermek için kullanılır.
border-style

Bir Html öğesinin 4 tarafına birden kenarlık stili (tek çizgi, çift çizgi, noktalı vb..) vermek için kullanılır.

border-style özelliğine şu değerleri verebiliyoruz:

 • dotted
 • dashed
 • solid
 • double
 • groove
 • ridge
 • inset
 • outset
 • none
 • hidden
border-right-style Bir Html öğesine sağ kenarlık stili (tek çizgi, çift çizgi, noktalı vb..) vermek için kullanılır.
border-top-style Bir Html öğesine üst kenarlık stili (tek çizgi, çift çizgi, noktalı vb..) vermek için kullanılır.
border-left-style Bir Html öğesine sol kenarlık stili (tek çizgi, çift çizgi, noktalı vb..) vermek için kullanılır.
border-bottom-style Bir Html öğesine alt kenarlık stili (tek çizgi, çift çizgi, noktalı vb..) vermek için kullanılır.
border-width Bir Html öğesinin 4 tarafına birden kenarlık genişliği vermek için kullanılır.
border-top-width Bir Html öğesine üst kenarlık genişliği vermek için kullanılır.
border-right-width Bir Html öğesine sağ kenarlık genişliği vermek için kullanılır.
border-left-width Bir Html öğesine sol kenarlık genişliği vermek için kullanılır.
border-bottom-width Bir Html öğesine alt kenarlık genişliği vermek için kullanılır.
border-radius Bir Html öğesinin 4 köşesini birden yuvarlamak için kullanılır. Değer verirken px veya % (yüzde) olarak verebiliyoruz.
border-top-left-radius Bir Html öğesinin üst sol köşesini yuvarlamak için kullanılır.
border-top-right-radius Bir Html öğesinin üst sağ köşesini yuvarlamak için kullanılır.
border-bottom-left-radius Bir Html öğesinin alt sol köşesini yuvarlamak için kullanılır.
border-bottom-right-radius Bir Html öğesinin alt sağ köşesini yuvarlamak için kullanılır.
outline Bir Html öğesinin 4 tarafına birden (üst, sağ, alt, sol) dış kenarlık vermek için kullanılır.
outline-color Bir Html öğesinin 4 tarafına birden (üst, sağ, alt, sol) dış kenarlık rengi vermek için kullanılır.
outline-style

Bir Html öğesinin 4 tarafına birden (üst, sağ, alt, sol) dış kenarlık stili (tek çizgi, çift çizgi, noktalı vb..) vermek için kullanılır.

outline-style özelliğine şu değerleri verebiliyoruz:

 • dotted
 • dashed
 • solid
 • double
 • groove
 • ridge
 • inset
 • outset
outline-width Bir Html öğesinin 4 tarafına birden (üst, sağ, alt, sol) dış kenarlık genişliği vermek için kullanılır. Kenarlık genişliğini px, pt, cm, em, vb. ile belirleyebiliriz.

Css Border Kullanımı

Css Border Radius Kullanımı

Css Outline Kullanımı

@keyframes

Animasyonlar ile ilgili Css kodlarımızı yazmak için kullanılır. @keyframes özelliği içerisindeki from ve to blokları içerisine kodlarımızı yazabiliriz.

Animasyon, belirtilen sürede from içerisindeki Css kodlarından başlar ve kademeli olarak to içerisindeki Css kodlarına dönüşünceye kadar devam eder.

animation

Tüm animasyon özelliklerini toplu olarak tek özellikle belirtmek için kullanılır. Bir animasyon örneğini hem uzun hem de kısa şekliyle yazacak olursak:

** Ayrı ayrı yazarak animasyon örneği **

animation-name: example;

animation-duration: 3s;

animation-timing-function: linear;

animation-delay: 2s;

animation-iteration-count: infinite;

animation-direction: alternate;

** Tek satırda yazarak animasyon örneği **

animation: example3s linear 2s infinite alternate;

animation-delay Animasyonu belirli bir süre sonra başlatmak için kullanılır.
animation-direction

Animasyonun yönünü belirtmek için kullanılır. 4 değer alabilir. Bunlar:

 • normal : Varsayılan değerdir.
 • reverse : Animasyonun ters yönde çalışmasını sağlar.
 • alternate : Animasyonun önce normal sonra tam tersi yönde çalışmasını sağlar ve bu şekilde devam eder.
 • alternate-reverse : Animasyonun önce ters yönde sonra normal yönde çalışmasını sağlar ve bu şekilde devam eder.
animation-duration Animasyonun ne kadar sürede tamamlanacağını belirtmek için kullanılır. Varsayılan değeri 0’dır.
animation-fill-mode

Animasyonun bittikten sonraki durumunu belirtmek için kullanılır. animation-fill-mode özelliğine şu değerleri verebiliyoruz:

 • none : Animasyon bittikten sonra başlangıç değerlerine döner. (Varsayılan değerdir.)
 • forwards : Animasyon bittikten sonraki son durumunda kalır ve o son durumdaki değerler uygulanır.
 • backwards : Animasyon bittikten sonra veya durdurulduğunda, başlangıç özellikleri uygulanır.
 • both : forwards ve backwards değerleri birlikte uygulanır.
animation-iteration-count Animasyonun kaç defa tekrar edeceğini belirtmek için kullanılır. Eğer animasyonun sonsuz döngüye girmesini yani sürekli tekrar etmesini istiyorsak infinite değerini vermemiz gerekiyor.
animation-name Animasyonun hangi etikete uygulanmasını istiyorsak, o etikete animation-name özelliği ile yazmış olduğumuz animasyonun adı verilir.
animation-play-state

paused değeri vererek animasyonları durdurmak için kullanılır. animation-play-state özelliğine şu değerleri verebiliyoruz:

 • running : Varsayılan değerdir ve animasyon normal bir şekilde çalışır.
 • paused : Animasyonu durdurmamızı sağlar.
animation-timing-function

Animasyonun gerçekleşme biçimini belirtmek için kullanılır. Örneğin gerçekleşecek animasyon, hızlı bir şekilde başlayıp sonlara doğru yavaşlayabilir. Yavaş bir şekilde başlayıp sonlara doğru hızlanabilir veya sabit bir hızda gerçekleşebilir.

animation-timing-function özelliğine şu değerleri verebiliyoruz:

 • ease : Animasyon, yavaş başlar sonra hızlanır en son tekrar yavaşlar. (Varsayılan değerdir.)
 • linear : Animasyon, baştan sona aynı hızda devam eder.
 • ease-in : Animasyonun yavaş başlamasını sağlar.
 • ease-out : Animasyonun yavaş bitmesini sağlar.
 • ease-in-out : Animasyon, yavaş başlar ve yavaş biter.

Css Animation Kullanımı

ARKAPLAN İÇİN KULLANDIĞIMIZ CSS KODLARI VE ANLAMLARI

background

Diğer arkaplan Css özelliklerini tek seferde background özelliği ile kullanabiliriz. Kullanımı şu şekildedir:

background: backgroundcolor backgroundimage backgroundposition/backgroundsize backgroundrepeat backgroundorigin backgroundclip backgroundattachment ;

background-attachment Arkaplana yerleştirdiğimiz resmin sabit kalmasını sağlamak için kullanılır.
background-clip

Arkaplana vermiş olduğumuz rengin başlangıç alanını belirtmek için kullanılır. Bu özelliğe 3 değer verebiliyoruz. Bunlar:

 • padding-box : Varsayılan değerdir. Rengin padding alanından başlamasını sağlar.
 • border-box : Rengin border alanından başlamasını sağlar.
 • content-box : Rengin içerik alanından başlamasını sağlar.
background-color Bu özellik ile bir Html öğesine veya sayfanın tamamına arkaplan rengi verebiliriz.
background-image Bu özellik ile bir Html öğesine veya sayfanın tamamına arkaplan resmi yerleştirebiliriz.
background-origin

Arkaplana yerleştirdiğimiz resmin başlangıç alanını belirtmek için kullanılır. Bu özelliğe 3 değer verebiliyoruz. Bunlar:

 • padding-box : Varsayılan değerdir. Resmin padding alanından başlamasını sağlar.
 • border-box : Resmin border alanından başlamasını sağlar.
 • content-box : Resmin içerik alanından başlamasını sağlar.
background-position

Arkaplana yerleştirdiğimiz resmin konumunu belirtmek için kullanılır. Bu özelliğe 4 değer verebiliyoruz. Bunlar:

 • top : Üstte
 • bottom : Altta
 • right : Sağda
 • left : Solda
 • center : Ortada
background-repeat

Arkaplana yerleştirdiğimiz resmin yatayda ve dikeyde tekrar edip etmeme durumunu belirtmek için kullanılır. Bu özelliğe 4 değer verebiliyoruz. Bunlar:

 • repeat-x : Resim x ekseninde tekrar eder.
 • repeat-y : Resim y ekseninde tekrar eder.
 • no-repeat : Resim tekrar etmez.
 • repeat : Varsayılan değerdir.Resim x ve y eksenlerinde tekrar eder.
background-size

Arkaplana yerleştirdiğimiz resmin boyutlarını belirtmek için kullanılır. Bu özelliğe 5 değer verebiliyoruz. Bunlar:

 • auto : Varsayılan değerdir. Resim orjinal boyutlarında yerleştirilir.
 • uzunluk değerleri : İki değer verilirse, birinci değer genişlik için ikinci değer ise yükseklik için uygulanır. Tek değer verilirse, hem genişlik hemde yükseklik için bu değer uygulanır.
 • yüzde olarak değer : İki değer verilirse, birinci değer genişlik için ikinci değer ise yükseklik için uygulanır. Tek değer verilirse, hem genişlik hemde yükseklik için bu değer uygulanır.
 • contain : Resmin genişlik ve yükseklik değerlerinden büyük olanı, uygulandığı etiketi kapsayacak şekilde yerleştirilir. Diğer küçük olanıda buna göre en boy oranı bozulmayacak şekilde değişir.
 • cover : Resmin genişlik ve yükseklik değerlerinden küçük olanı, uygulandığı etiketi kapsayacak şekilde yerleştirilir. Diğer küçük olanıda buna göre en boy oranı bozulmayacak şekilde değişir.

Css Background Kullanımı

ÇOKLU SÜTUN OLUŞTURMAK İÇİN KULLANDIĞIMIZ CSS KODLARI VE ANLAMLARI

column-count Yazımızı vereceğimiz değer kadar sütunlara ayırmak için kullanılır.
column-gap Sütunlar arasındaki mesafeyi belirtmek için kullanılır.
column-rule Bu özellik ile sütunlar arasında tıpkı border özelliği gibi ayıraçlar kullanabiliriz. Bunun için ayıracın kalınlığını, stilini ve rengini belirtmemiz gerekiyor. Bu değerleri ayrı ayrı verebildiğimiz gibi column-rule özelliği ile tek seferde de verebiliriz.
column-rule-color Sütunlar arasındaki çizginin rengini belirtmek için kullanılır.
column-rule-style Sütunlar arasındaki çizginin stilini belirtmek için kullanılır.
column-rule-width Sütunlar arasındaki çizginin genişliğini belirtmek için kullanılır.
column-span

Yazıya vermiş olduğumuz başlığın nerede konumlanacağını belirtmek için kullanılır.

Varsayılan olarak none değeri alır ve başlık ilk sütunda bulunur. column-span özelliğine all değeri vererek başlığın tüm sütunlara uygulanmasını sağlayabiliriz.

column-width Sütunlara genişlik değeri vermek için kullanılır.
columns

Bu özellik ile sütun sayısı (column-count) ve genişlik değerini (column-width) birlikte vererek çoklu sütunları oluşturabiliriz. Kullanımı şu şekildedir:

columns: columnwidth columncount;

Css Column Kullanımı

flex Bu özellik flex-growflex-shrink ve flex-basis özelliklerini birlikte kullanmamızı sağlar.
flex-basis Kutulara max genişlik değerleri vermek için kullanılır. Varsayılan değeri auto’dur.
flex-direction

Bu özellik ile kutuların hangi yönde (yatay veya dikeyde) sıralanacağını belirleriz. 4 farklı değer verebiliriz. Bunlar:

 • column : Kutular, dikeyde yukardan aşağı doğru yerleştirilir.
 • column-reverse : Kutular, dikeyde aşağıdan yukarı doğru yerleştirilir.
 • row : Kutular, yatayda soldan sağa doğru yerleştirilir. ( Varsayılan değerdir. )
 • row-reverse : Kutular, yatayda sağdan sola doğru yerleştirilir.
flex-flow Bu özellik flex-direction ve flex-wrap özelliklerini birlikte kullanmamızı sağlar.
flex-grow Bu özelliği verdiğimiz kutu, diğer kutulara göre verilen oranda genişler.
flex-shrink Bu özelliği verdiğimiz kutu, diğer kutulara göre verilen oranda daralır.
flex-wrap

Kapsayıcı etikete sığmayan kutuların alt veya üst satırdan devam edip etmeme durumunu belirleriz. 3 farklı değer verebiliriz. Bunlar:

 • wrap : Satıra sığmayan kutuların bir alt satıra kaydırılmasını sağlar.
 • nowrap : Satıra sığmayan kutuların bir alt satıra kaydırılmasını engeller. Aynı satırdan devam eder.
 • wrap-reverse : Satıra sığmayan kutuların bir üst satıra kaydırılmasını sağlar. wrap değerinin tam tersi yönde uygulanır.
order Kapsayıcı etiket içerisinde kutular yazılma sırasına göre yerleştirilir. Bu sıralamayı order özelliği ile değiştirebiliriz. Değer olarak rakam veriyoruz. Varsayılan değeri 0’dır.
justify-content

Kapsayıcı içerisindeki kutuların yatayda nasıl hizalanacağını belirleriz. 5 farklı değer verebiliriz. Bunlar:

 • center : Kutular, kapsayıcı içerisinde yatayda ortalanır. 
 • flex-end : Kutular, kapsayıcının sonundan (sol taraf) başlayarak yerleştirilir.
 • flex-start : Kutular, kapsayıcının başından (sağ taraf) başlayarak yerleştirilir. (Varsayılan değerdir.)
 • space-around : Kutular arası boşluk eşit olacak şekilde yerleştirilir.
 • space-between : Kutular bulundukları alana aralarında eşit mesafe olacak şekilde yerleştirilir.
align-content

Kapsayıcı içerisinde iki veya daha fazla satırdan oluşan kutuların dikeyde nasıl hizalanacağını belirleriz. 6 farklı değer verebiliriz. Bunlar:

 • center : Satırlar, kapsayıcı içerisinde dikeyde ortalanır. 
 • flex-start : Satırlar, kapsayıcı içerisinde yukardan başlayarak yerleştirilir. 
 • flex-end : Satırlar, kapsayıcı içerisinde aşağıdan başlayarak yerleştirilir. 
 • space-around : Satırlar arası boşluk eşit olacak şekilde yerleştirilir.
 • space-between : Satırlar arası boşluk eşit olacak şekilde yerleştirilir. 
 • stretch : Satırlar, kapsayıcı etiket içerisini tamamen doldurur. Yani her birinin yüksekliğinin 100% olmasını sağlar.
align-items

Kapsayıcı içerisindeki kutuların dikeyde nasıl hizalanacağını belirleriz. justify-content özelliğinin tam tersi diyebiliriz. 5 farklı değer verebiliriz. Bunlar:

 • center : Kutular, kapsayıcı içerisinde dikeyde ortalanır. 
 • flex-start : Kutular, kapsayıcı içerisinde yukardan başlayarak yerleştirilir. 
 • flex-end : Kutular, kapsayıcı içerisinde aşağıdan başlayarak yerleştirilir. 
 • stretch : Kutuların yüksekliğinin, kapsayıcı etiket yüksekliğinde yani 100% olmasını sağlar. (Varsayılan değerdir.)
 • baseline : Kutular, yazı boyutlarına göre dikeyde yerleştirilir.
align-self

Her bir kutuyu özel olarak hizalamak için kullanılır. Bu özellik ile kutulara verilen genel özelliklerinin dışına çıkılabilir. 6 farklı değer verebiliriz. Bunlar:

 • flex-start
 • flex-end
 • center
 • auto
 • stretch
 • baseline

Css Flex Kullanımı

Responsive tasarımlar hakkında daha detaylı bilgi için RESPONSİVE WEB TASARIM NEDİR? yazımı okuyabilirsiniz.

RESİMLİ KENARLIK VERMEK İÇİN KULLANDIĞIMIZ CSS KODLARI VE ANLAMLARI

border-image

Border image özelliği, bir Html öğesinin kenarlıklarına resim yerleştirmek için kullanılır. Kullanımı şu şekildedir:

borderimage: borderimagesource borderimageslice borderimagerepeat;

border-image-repeat

Html öğesinin kenarlarına uygulanacak parçaların tekrarlanması veya uzatılması gibi durumları belirtmek için kullanılır.

border-image-repeat özelliğine 3 değer verebiliyoruz. Bunlar:

 • round
 • repeat
 • stretch
border-image-slice Kullanmak istediğimiz resmin hangi boyutlarda parçalara ayrılacağını ve bu parçaların köşelere ve kenarlara nasıl yerleştirileceğini belirtmek için kullanılır. 
border-image-source Kullanmak istediğimiz resmin url’ini vermek için kullanılır.

Css Border Image Kullanımı

box-shadow

Html öğelerine gölge efekti vermek için kullanılır. Vereceğimiz değerler ile gölgenin x ve y eksenindeki konumunu, bulanıklığını ve rengini belirleriz.

İlk verilen değer x ekseni, ikinci verilen değer y ekseni, üçüncü verilen değer bulanıklık, dördüncü verilen değer de rengi için uygulanır.

display

Display özelliği, Html etiketlerinin sayfa üzerinde yerleştirilmesini ve düzenlenmesini sağlar.

display özelliğine şu 4 değeri verebiliyoruz:

 • block
 • inline
 • inline-block
 • none
position

Position özelliği ile Html sayfamızdaki nesnelerin konumları değiştirebilir ve dilediğimiz gibi yerleştirmeler yapabiliriz.

position özelliği 5 değer alır. Bunlar:

 • static : Html etiketleri varsayılan olarak static değer alır ve sayfanın normal akışına göre konumlandırılırlar.
 • relative : Bu durumda Html etiketleri yine sayfanın normal akışına göre konumlandırılırlar. Fakat top, right, bottom ve left özelliklerinden etkilenirler.
 • fixed : Bir Html etiketine fixed değeri verdiğimiz zaman o etiketin sayfanın belli bir noktasında sabitlenmesini sağlayabiliriz.
 • absolute : Bir Html etiketine absolute değeri verdiğimiz zaman, o etiket normal akış içerisinden çıkar. Relative’den farkı normal akış içerisinden çıkmasıdır.
 • sticky : Bir Html etiketine sticky değeri verdiğimiz zaman, o etiketin istediğimiz değerlerde sabit kalmasını sağlayabiliriz.
bottom Html öğesinin, altındaki öğeyle arasındaki mesafeyi belirtmek için kullanılır.
top Html öğesinin, üstündeki öğeyle arasındaki mesafeyi belirtmek için kullanılır.
right Html öğesinin, sağındaki öğeyle arasındaki mesafeyi belirtmek için kullanılır.
left Html öğesinin, solundaki öğeyle arasındaki mesafeyi belirtmek için kullanılır.
list-style Diğer liste özelliklerini ayrı ayrı tanımlamak yerine tek seferde list-style özelliği ile tanımlayabiliriz.
list-style-image Bu özellik ile listelerin başlarındaki işaretler yerine resimler kullanabiliriz.
list-style-position

Bu özellik ile listelerin başlarındaki işaretlerin pozisyonlarını belirleyebiliriz.

list-style-position özelliğine 2 değer verebiliyoruz. Bunlar:

 • inside
 • outside
list-style-type

Bu özellik ile listelerin başındaki işaretler değiştirilebilir veya tamamen kaldırılabilir.

list-style-type özelliği şu değerleri alabilir:

 • circle
 • decimal
 • disc
 • lower-alpha
 • lower-greek
 • lower-latin
 • lower-roman
 • none
 • square
 • upper-alpha
 • upper-latin
 • upper-roman
 • initial
 • inherit
 • unset
border-collapse Html tablolarına kenarlık değeri verdikten sonra tablo kenarlığı ile hücreler arasındaki boşluğu kapatmak için kullanılır.
border-spacing Html tablolarında hücreler arası boşlukları ayarlamak için kullanılır.
caption-side

Html tablolarında tablonun başlığının konumunu ayarlamak için kullanılır. 2 değer alır. Bunlar:

 • top : Tablo başlığı tablonun üstünde yer alır. 
 • bottom : Tablo başlığı tablonun altında yer alır.
empty-cells Html tablolarında tablonun boş hücrelerinin görünüp görünmemesini ayarlamak için kullanılır. 2 değer alır. Bunlar:
 • hide 
 • show
width Bir Html öğesine genişlik değeri vermek için kullanılır.
height Bir Html öğesine yükseklik değeri vermek için kullanılır.
max-height Bir Html öğesine max yükseklik değeri vermek için kullanılır.
max-width Bir Html öğesine max genişlik değeri vermek için kullanılır.
min-height Bir Html öğesine min yükseklik değeri vermek için kullanılır.
min-width Bir Html öğesine min genişlik değeri vermek için kullanılır.
float Html öğelerini birbiri ardına hizalamak için kullanılır.
clear Float özelliği uygulanan Html öğelerinden, float özelliğinin etkisini kaldırmak için kullanılır.
overflow

X ve Y eksenindeki taşma durumları için kullanılır. 4 değer alır. Bunlar:

 • visible
 • hidden
 • scroll
 • auto
overflow-x X eksenindeki taşma durumları için kullanılır.
overflow-y Y eksenindeki taşma durumları için kullanılır.
transition Diğer transition özelliklerini toplu şekilde yazmak için kullanılır.
transition-delay Transition’ın gerçekleşmesini belirtilen süre kadar geciktirmek için kullanılır.
transition-duration Transition’ın kaç saniyede gerçekleşmesini istiyorsak onu belirtmek için kullanılır. Süre belirtilmezse, varsayılan değer 0 olduğundan transition özelliği uygulanmaz.
transition-property Html öğesinin hangi Css özelliğine uygulamak istiyorsak onu belirtmek için kullanılır. Örneğin width, color vb. bir özelliğine uygulayabiliriz.
transition-timing-function

Transition’ın gerçekleşme biçimini belirtmek için kullanılır. Gerçekleşecek değişim, hızlı bir şekilde başlayıp sonlara doğru yavaşlayabilir. Yavaş bir şekilde başlayıp sonlara doğru hızlanabilir veya sabit bir hızda gerçekleşebilir. 

transition-timing-function özelliği şu değerleri alabilir:

 • ease : Geçiş, yavaş başlar sonra hızlanır en son tekrar yavaşlar. (Varsayılan değerdir.)
 • linear : Geçiş, baştan sona aynı hızda devam eder.
 • ease-in : Geçişin yavaş başlamasını sağlar.
 • ease-out : Geçişin yavaş bitmesini sağlar.
 • ease-in-out : Geçiş, yavaş başlar ve yavaş biter.
 • cublic-bezier : Manuel olarak ayarladığımız geçiş tipidir. 0 ile 1 arasında değerler alabilir.
cursor Fare imlecinin görünümünü değiştirmek için kullanılır. Yaklaşık 35 farklı değer vererek farklı görünümler elde edebiliyoruz.
filter

Filter özelliği ile bir Html etiketi üzerinde photoshop benzeri efektleri (bulanıklaştırma, parlaklık, şeffaflık vb..) uygulayabiliriz. 

filter özelliğine şu değerleri verebiliyoruz:

 • none : Varsayılan değerdir. Herhangi bir efekt uygulanmaz.
 • blur : Resmin bulanıklığını ayarlar.
 • brightness : Resmin parlaklığını ayarlar.
 • contrast : Resmin kontrastını ayarlar.
 • drop-shadow : Resme gölge efekti verir.
 • grayscale : Resmi siyah beyaz yapar.
 • hue-rotate : Resme bir ton döndürme efekti verir.
 • invert : Resmin terse çevrilmesini sağlar.
 • opacity : Resme şeffaflık verir.
 • sepia : Resme kahverengi tonlarında bir efekt uygular.
z-index Hangi Html öğesinin daha üstte olacağını belirtmek için kullanılır.
@media Web tasarımlarımızın responsive özellikte olması için gerekli kodların içerisine yazılacağı özelliktir.
object-fit Object fit özelliği, resim veya videolarımızı ebeveyn etiketleri içerisinde uygun bir şekilde boyutlandırmamızı sağlar.
opacity Opacity özelliği ile Html öğelerine şeffaflık verebiliriz. Bu özellik 0 ile 1 arasında bir değer alır.
resize

Resize özelliği ile bir Html etiketinin yeniden boyutlandırılabilmesini sağlayabiliriz. Yada boyutlandırılabilmesini engelleyebiliriz.

resize özelliği 4 değer alır. Bunlar:

 • none : Yeniden boyutlandırılabilir özelliğini devre dışı bırakmak için kullanılır.
 • both : Yatayda ve dikeyde yeniden boyutlandırılabilir yapmak için kullanılır.
 • horizontal : Yatayda yeniden boyutlandırılabilir yapmak için kullanılır.
 • vertical : Dikeyde yeniden boyutlandırılabilir yapmak için kullanılır.
scroll-behavior

Html sayfalarımızda hedef olarak vermiş olduğumuz linklere giderken, aniden değil de animasyonlu bir şekilde gitmesini sağlamak için kullanılır.

scroll-behavior özelliği 2 değer alır. Bunlar: 

 • auto : Varsayılan değerdir. Kaydırma efekti olmadan hedefe gider.
 • smooth : Link ile hedefe giderken kaydırma efekti sağlar.
user-select

Bu özellik sayesinde yazıların fare ile seçimini engelleyebiliyoruz.

user-select özelliği 4 değer alır. Bunlar:

 • auto : Varsayılan değerdir. Tarayıcı izin verirse metinler seçilebilir.
 • none : Metin seçimini engeller.
 • text : Metinler kullanıcılar tarafından seçilebilir.
 • all : Çift tıklama yerine tek tıklama ile metin seçimi yapılabilir.
visibility Bir Html öğesinin görünürlüğünü ayarlamak için kullanılır.
transform

Transform özelliği ile bir Html öğesi üzerinde döndürme, boyutlandırma, eğme gibi işlemlerimizi gerçekleştirebiliriz. Bu işlemleri 2D (2 boyutlu) ve 3D (3 boyutlu) olmak üzere 2 farklı şekilde yapabiliyoruz.

transform özelliği şu değerleri alabilir:

 • translate : Bir Html öğesinin X ve Y eksenlerindeki konumunu değiştirmek için kullanılır. Birinci parametre X ekseni için, ikinci parametre Y ekseni için uygulanır.
 • rotate : Pozitif değer verildiğinde, Html öğesini 2 boyutlu olarak saat yönünde döndürür. Negatif değer verildiğinde, Html öğesini 2 boyutlu olarak saat yönünün tersine döndürür.
 • scale : Genişliği ve yüksekliği belirtilen oranda büyütmek veya küçültmek için kullanılır. Birinci parametre genişlik için, ikinci parametre yükseklik için uygulanır.
 • skew : X ve Y eksenlerindeki eğilmeyi sağlar. Birinci parametre X ekseni için, ikinci parametre Y ekseni için uygulanır.
@import Dışarıdan Css dosyalarını sayfalarımıza eklemek için kullanılır.

Css Liste Özellikleri ve Kullanımı

Css Tablo Özellikleri ve Kullanımı

Css Display Kullanımı

Css Overflow Kullanımı

Css Position Kullanımı

Css Z-index Kullanımı

Css Float ve Clear Kullanımı

Css Opacity Kullanımı

Css Box Shadow Kullanımı

Css Transition Kullanımı

Css Transform Kullanımı

Css Resize Kullanımı

Css Filter Kullanımı

Css Object Fit Kullanımı

Css Media Kullanımı

Css Cursor Kullanımı

Css User Select Kullanımı

Css Scroll Behavior Kullanımı

Css İmport Kullanımı

Umarım “Tüm Css Kodları ve Anlamları – Detaylı Anlatım” başlıklı yazım sizin için faydalı olmuştur.

Yeni bir yazımda görüşmek üzere.

136 Yorum

 1. blank Lokman Ağustos 5, 2019 Cevapla
  • blank admin Ağustos 5, 2019
  • blank Kadir Kasım 26, 2020
  • blank admin Aralık 7, 2020
 2. blank Deniz Kasım 21, 2019 Cevapla
  • blank admin Kasım 21, 2019
 3. blank Yusuf Şubat 8, 2020 Cevapla
  • blank admin Şubat 8, 2020
 4. blank Hasan Söyler Mayıs 12, 2020 Cevapla
  • blank admin Mayıs 13, 2020
  • blank burak Ekim 1, 2020
  • blank admin Ekim 2, 2020
  • blank burak Ekim 1, 2020
 5. blank Muhammed Mayıs 29, 2020 Cevapla
  • blank admin Haziran 4, 2020
  • blank kübra özden Haziran 4, 2020
  • blank Hakan YILDIRIM Eylül 17, 2020
  • blank admin Eylül 18, 2020
 6. blank kübra özden Haziran 4, 2020 Cevapla
  • blank admin Haziran 4, 2020
 7. blank Yusuf Cihan Haziran 4, 2020 Cevapla
  • blank admin Haziran 5, 2020
 8. blank Deniz Derya Ozturk Haziran 7, 2020 Cevapla
  • blank admin Haziran 7, 2020
 9. blank serhat Haziran 27, 2020 Cevapla
  • blank admin Haziran 30, 2020
 10. blank Nepes Eylül 23, 2020 Cevapla
  • blank admin Eylül 24, 2020
 11. blank Ender Eylül 28, 2020 Cevapla
 12. blank Hasan Eylül 30, 2020 Cevapla
  • blank admin Ekim 1, 2020
 13. blank Ender Ekim 7, 2020 Cevapla
 14. blank Ender Ekim 9, 2020 Cevapla
  • blank admin Ekim 9, 2020
 15. blank Hüseyin Ekim 16, 2020 Cevapla
  • blank admin Ekim 16, 2020
 16. blank elif Ekim 16, 2020 Cevapla
  • blank admin Ekim 17, 2020
 17. blank Cihan Ekim 17, 2020 Cevapla
  • blank admin Ekim 17, 2020
 18. blank CAN Kasım 14, 2020 Cevapla
  • blank admin Kasım 18, 2020
 19. blank oğuzhan Aralık 5, 2020 Cevapla
  • blank admin Aralık 7, 2020
 20. blank Umut Aralık 10, 2020 Cevapla
  • blank admin Aralık 10, 2020
 21. blank Esra Aralık 10, 2020 Cevapla
  • blank admin Aralık 10, 2020
 22. blank Aynur Aralık 13, 2020 Cevapla
  • blank admin Aralık 13, 2020
 23. blank abdullah Aralık 21, 2020 Cevapla
  • blank admin Aralık 21, 2020
 24. blank Esat Aralık 21, 2020 Cevapla
 25. blank Esatt Aralık 21, 2020 Cevapla
  • blank admin Aralık 21, 2020
 26. blank Faruk Aralık 27, 2020 Cevapla
  • blank admin Aralık 31, 2020
 27. blank Hakan Ocak 27, 2021 Cevapla
  • blank admin Ocak 30, 2021
 28. blank mustafa Şubat 9, 2021 Cevapla
  • blank admin Şubat 14, 2021
 29. blank umut Şubat 15, 2021 Cevapla
  • blank admin Şubat 15, 2021
 30. blank Ercan Mart 18, 2021 Cevapla
  • blank admin Mart 31, 2021
  • blank admin Mart 31, 2021
 31. blank ömer salgın Mart 29, 2021 Cevapla
  • blank admin Mart 31, 2021
 32. blank MirsatBudak Nisan 10, 2021 Cevapla
  • blank admin Nisan 20, 2021
 33. blank Yusuf ATALAY Nisan 11, 2021 Cevapla
  • blank admin Nisan 20, 2021
 34. blank irem Nisan 16, 2021 Cevapla
  • blank admin Nisan 20, 2021
 35. blank Yavuz Yalçın Nisan 17, 2021 Cevapla
  • blank admin Nisan 20, 2021
 36. blank Mustafa Nisan 20, 2021 Cevapla
  • blank admin Nisan 27, 2021
 37. blank Erdem Nisan 28, 2021 Cevapla
  • blank admin Mayıs 5, 2021
 38. blank Oğuzhan Mayıs 3, 2021 Cevapla
  • blank admin Mayıs 5, 2021
 39. blank Enes Mayıs 14, 2021 Cevapla
  • blank admin Haziran 2, 2021
 40. blank Anıl Altuncu Mayıs 19, 2021 Cevapla
  • blank admin Haziran 2, 2021
 41. blank AbsurtGrafik Mayıs 24, 2021 Cevapla
 42. blank AbsurtGrafik Mayıs 24, 2021 Cevapla
  • blank admin Haziran 2, 2021
 43. blank Burak Haziran 5, 2021 Cevapla
  • blank admin Haziran 11, 2021
 44. blank NURETTİN Temmuz 1, 2021 Cevapla
  • blank admin Temmuz 21, 2021
 45. blank Berat Yıldız Temmuz 12, 2021 Cevapla
  • blank admin Temmuz 21, 2021
 46. blank samet Temmuz 21, 2021 Cevapla
  • blank admin Temmuz 21, 2021
 47. blank Muhammet Ağustos 1, 2021 Cevapla
  • blank admin Kasım 26, 2021
 48. blank Mustafa Ağustos 2, 2021 Cevapla
 49. blank İbrahim Ağustos 10, 2021 Cevapla
  • blank admin Kasım 26, 2021
 50. blank Enes Ağustos 14, 2021 Cevapla
  • blank admin Kasım 26, 2021
 51. blank MEHMET Ağustos 28, 2021 Cevapla
  • blank admin Kasım 26, 2021
 52. blank Halim Ağustos 30, 2021 Cevapla
  • blank admin Kasım 26, 2021
 53. blank Kerim Ekim 9, 2021 Cevapla
  • blank admin Kasım 26, 2021
 54. blank raisko Kasım 20, 2021 Cevapla
  • blank admin Kasım 26, 2021
 55. blank Burak Kasım 29, 2021 Cevapla
 56. blank Bandari Kasım 30, 2021 Cevapla
 57. blank Atakan Emre Aralık 5, 2021 Cevapla
 58. blank ömer Ocak 13, 2022 Cevapla
 59. blank Mehmet Şubat 8, 2022 Cevapla
 60. blank Halil İbrahim Kuran Şubat 17, 2022 Cevapla
 61. blank elif Şubat 27, 2022 Cevapla
 62. blank Serhat Tokal Nisan 8, 2022 Cevapla
 63. blank İBRAHİM Nisan 21, 2022 Cevapla
 64. blank Gökalp Avcu Nisan 22, 2022 Cevapla
 65. blank Ersin Ay Mayıs 9, 2022 Cevapla
 66. blank Egemen Haziran 4, 2022 Cevapla
 67. blank Bayram arikan Haziran 15, 2022 Cevapla
 68. blank Bayram arikan Haziran 15, 2022 Cevapla
 69. blank Bayram arikan Haziran 15, 2022 Cevapla
 70. blank hacer Temmuz 16, 2022 Cevapla
 71. blank Emre bulut Temmuz 30, 2022 Cevapla
 72. blank Muhittin KURT Ağustos 4, 2022 Cevapla
 73. blank Yunus D. Ağustos 10, 2022 Cevapla
 74. blank Sıla Yakar Ağustos 27, 2022 Cevapla
 75. blank Ömer Ağustos 28, 2022 Cevapla
 76. blank Ahmet Ekim 1, 2022 Cevapla
 77. blank İsmail demirel Ekim 6, 2022 Cevapla

Yorum Yazın

750+ ABONE ARASINA KATIL

Adını ve E-Posta adresini yazarak Html, Css, Javascript, Jquery, Bootstrap, Web Tasarım, C#, Bilgisayar, Telefon, Android, Veri Güvenliği ve daha birçok alanda ders anlatımlarından ve uygulamalı örneklerden anında haberdar olabilirsin.

Abone olduğunuz için teşekkürler.

Birşeyler yanlış gitti.