Tüm Renk İsimleri ve Renk Kodları (Html, Css, Hex, Rgb)

Bu yazımda, Html ve Css’te isimleri ile kullanabildiğimiz renklerden bahsedeceğim. Normalde 16 Milyon (256*256*256) civarında renk bulunuyor. Tabiki bu renklerin hepsine birer isim koymak çok zor. Bunların yaklaşık 140 tanesini isimleri ile kullanabiliyoruz. Geriye kalan renkleri ise renk kodları ile kullanıyoruz. Renk kodları ile kullanmak istediğimizde karşımıza birden çok alternatif çıkıyor. 

Örneğin hex renk kodları, rgb renk kodları, rgba renk kodları, cmyk renk kodları, hsl renk kodları vb.. Yazımızda bu renk kodlarına da değineceğiz.

Bildiğiniz gibi 3 ana renk var. Bunlar :

  • Kırmızı
  • Yeşil
  • Mavi

Geriye kalan bütün renkler, bu 3 rengin belirli oranlarda birleşiminden meydana gelir. Tabi renk kodlarını farklı şekillerde kullanabildiğimizi söylemiştim.

İsterseniz Rgb renk kodları ile başlayalım.

Rgb renk kodları tanımlanırken, 3 ana rengi kullanırız. Kullanımı şu şekilde,

 ⇒  rgb ( KIRMIZI , YEŞİL , MAVİ )

Buradaki her parametre, rengin yoğunluğunu 0 ile 255 arasında bir tam sayı olarak tanımlar. Örneğin,

  • Kırmızı parametresini 255, diğerlerini 0 verdiğimizde kırmızı rengi elde ederiz.
  • Yeşil parametresini 255, diğerlerini 0 verdiğimizde yeşil rengi elde ederiz.
  • Mavi parametresini 255, diğerlerini 0 verdiğimizde mavi rengi elde ederiz.

 ⇒  Kırmızı Rengin rgb kodu : rgb(255,0,0)

 ⇒  Yeşil Rengin rgb kodu : rgb(0,255,0)

 ⇒  Mavi Rengin rgb kodu : rgb(0,0,255)

Not : Rgb renk kodları tüm tarayıcılarda desteklenir.

Önemli : Gri renk tonları, 3 ana rengin eşit değerlerde kullanılmasıyla oluşturulur. Örneğin,

 ⇒  Siyah Rengin rgb kodu : rgb(0,0,0)

 ⇒  Gri Rengin rgb kodu : rgb(128,128,128)

 ⇒  Beyaz Rengin rgb kodu : rgb(255,255,255)

Hex renk kodları tanımlanırken, 3 ana rengi kullanırız. Kullanımı şu şekilde,

 ⇒  # KIRMIZI YEŞİL MAVİ

Renk değerlerinden önce # işaretini kullanıyoruz. Buradaki her parametre, rengin yoğunluğunu 00 ile FF arasında onaltılık sayı olarak tanımlar. Örneğin,

  • Kırmızı parametresini FF, diğerlerini 00 verdiğimizde kırmızı rengi elde ederiz.
  • Yeşil parametresini FF, diğerlerini 00 verdiğimizde yeşil rengi elde ederiz.
  • Mavi parametresini FF, diğerlerini 00 verdiğimizde mavi rengi elde ederiz.

 ⇒  Kırmızı Rengin hex kodu : #FF0000

 ⇒  Yeşil Rengin hex kodu : #00FF00

 ⇒  Mavi Rengin hex kodu : #0000FF

Not : Hex renk kodları tüm tarayıcılarda desteklenir.

Önemli : Gri renk tonları, 3 ana rengin eşit değerlerde kullanılmasıyla oluşturulur. Örneğin,

 ⇒  Siyah Rengin hex kodu : #000000

 ⇒  Gri Rengin hex kodu : #808080

 ⇒  Beyaz Rengin hex kodu : #FFFFFF

Not : Onaltılık değerleri belirtmek için büyük harf veya küçük harf kullanabilirsiniz. Küçük harfi yazmak kolaydır. Büyük harfi ise okumak daha kolaydır.

Bazen renkler arası dönüşüm yapmak isteyebiliriz. Örneğin bir rgb renk kodu var ve bunu hex renk koduna, cmyk renk koduna, hsl renk koduna vb.. çevirebiliriz.

Yada bunun tam tersi durumlar da olabilir. Örneğin bir cmyk renk kodu var ve bunu hex renk koduna, rgb renk koduna, hsl renk koduna vb.. çevirebiliriz.

Renk kodları arasında dönüşüm yapmak için TIKLAYIN.

3 ana rengi belli oranlarda kullanarak kendiniz bir renk elde etmek istiyorsanız TIKLAYIN.

Renklerin birçok farklı özelliği vardır. Örneğin insanların algılarını, davranışlarını vb.. etkileyebilirler. Bu yüzden tasarımlarınızda renk seçimini yaparken özen göstermelisiniz. Aşağıdaki renkler dışında profesyonel olarak hazırlanmış renk paletlerini incelemek isterseniz Web Tasarımlarınızda Kullanabileceğiniz Tam 150 Farklı Renk Paleti yazıma göz atabilirsiniz.

Aşağıdaki renk isimleri ve renk kodları tüm modern tarayıcılar tarafından desteklenir. 

Renk İsimleri Hex Renk Kodları Rgb Renk Kodları
Pink #FFC0CB 255 192 203
LightPink #FFB6C1 255 182 193
HotPink #FF69B4 255 105 180
DeepPink #FF1493 255  20 147
PaleVioletRed #DB7093 219 112 147
MediumVioletRed #C71585 199  21 133
LightSalmon #FFA07A 255 160 122
Salmon #FA8072 250 128 114
DarkSalmon #E9967A 233 150 122
LightCoral #F08080 240 128 128
IndianRed #CD5C5C 205  92  92
Crimson #DC143C 220  20  60
FireBrick #B22222 178  34  34
DarkRed #8B0000 139   0   0
Red #FF0000 255   0   0
OrangeRed #FF4500 255  69   0
Tomato #FF6347 255  99  71
Coral #FF7F50 255 127  80
DarkOrange #FF8C00 255 140   0
Orange #FFA500 255 165   0
Yellow #FFFF00 255 255   0
LightYellow #FFFFE0 255 255 224
LemonChiffon #FFFACD 255 250 205
LightGoldenrodYellow #FAFAD2 250 250 210
PapayaWhip #FFEFD5 255 239 213
Moccasin #FFE4B5 255 228 181
PeachPuff #FFDAB9 255 218 185
PaleGoldenrod #EEE8AA 238 232 170
Khaki #F0E68C 240 230 140
DarkKhaki #BDB76B 189 183 107
Gold #FFD700 255 215   0
Cornsilk #FFF8DC 255 248 220
BlanchedAlmond #FFEBCD 255 235 205
Bisque #FFE4C4 255 228 196
NavajoWhite #FFDEAD 255 222 173
Wheat #F5DEB3 245 222 179
BurlyWood #DEB887 222 184 135
Tan #D2B48C 210 180 140
RosyBrown #BC8F8F 188 143 143
SandyBrown #F4A460 244 164  96
Goldenrod #DAA520 218 165  32
DarkGoldenrod #B8860B 184 134  11
Peru #CD853F 205 133  63
Chocolate #D2691E 210 105  30
SaddleBrown #8B4513 139  69  19
Sienna #A0522D 160  82  45
Brown #A52A2A 165  42  42
Maroon #800000 128   0   0
DarkOliveGreen #556B2F  85 107  47
Olive #808000 128 128   0
OliveDrab #6B8E23 107 142  35
YellowGreen #9ACD32 154 205  50
LimeGreen #32CD32  50 205  50
Lime #00FF00   0 255   0
LawnGreen #7CFC00 124 252   0
Chartreuse #7FFF00 127 255   0
GreenYellow #ADFF2F 173 255  47
SpringGreen #00FF7F   0 255 127
MediumSpringGreen #00FA9A   0 250 154
LightGreen #90EE90 144 238 144
PaleGreen #98FB98 152 251 152
DarkSeaGreen #8FBC8F 143 188 143
MediumAquamarine #66CDAA 102 205 170
MediumSeaGreen #3CB371  60 179 113
SeaGreen #2E8B57  46 139  87
ForestGreen #228B22  34 139  34
Green #008000   0 128   0
DarkGreen #006400   0 100   0
Aqua #00FFFF   0 255 255
Cyan #00FFFF   0 255 255
LightCyan #E0FFFF 224 255 255
PaleTurquoise #AFEEEE 175 238 238
Aquamarine #7FFFD4 127 255 212
Turquoise #40E0D0  64 224 208
MediumTurquoise #48D1CC  72 209 204
DarkTurquoise #00CED1   0 206 209
LightSeaGreen #20B2AA  32 178 170
CadetBlue #5F9EA0  95 158 160
DarkCyan #008B8B   0 139 139
Teal #008080   0 128 128
LightSteelBlue #B0C4DE 176 196 222
PowderBlue #B0E0E6 176 224 230
LightBlue #ADD8E6 173 216 230
SkyBlue #87CEEB 135 206 235
LightSkyBlue #87CEFA 135 206 250
DeepSkyBlue #00BFFF   0 191 255
DodgerBlue #1E90FF  30 144 255
CornflowerBlue #6495ED 100 149 237
SteelBlue #4682B4  70 130 180
RoyalBlue #4169E1  65 105 225
Blue #0000FF   0   0 255
MediumBlue #0000CD   0   0 205
DarkBlue #00008B   0   0 139
Navy #000080   0   0 128
MidnightBlue #191970  25  25 112
Lavender #E6E6FA 230 230 250
Thistle #D8BFD8 216 191 216
Plum #DDA0DD 221 160 221
Violet #EE82EE 238 130 238
Orchid #DA70D6 218 112 214
Fuchsia #FF00FF 255   0 255
Magenta #FF00FF 255   0 255
MediumOrchid #BA55D3 186  85 211
MediumPurple #9370DB 147 112 219
BlueViolet #8A2BE2 138  43 226
DarkViolet #9400D3 148   0 211
DarkOrchid #9932CC 153  50 204
DarkMagenta #8B008B 139   0 139
Purple #800080 128   0 128
Indigo #4B0082  75   0 130
DarkSlateBlue #483D8B  72  61 139
SlateBlue #6A5ACD 106  90 205
MediumSlateBlue #7B68EE 123 104 238
White #FFFFFF 255 255 255
Snow #FFFAFA 255 250 250
Honeydew #F0FFF0 240 255 240
MintCream #F5FFFA 245 255 250
Azure #F0FFFF 240 255 255
AliceBlue #F0F8FF 240 248 255
GhostWhite #F8F8FF 248 248 255
WhiteSmoke #F5F5F5 245 245 245
Seashell #FFF5EE 255 245 238
Beige #F5F5DC 245 245 220
OldLace #FDF5E6 253 245 230
FloralWhite #FFFAF0 255 250 240
Ivory #FFFFF0 255 255 240
AntiqueWhite #FAEBD7 250 235 215
Linen #FAF0E6 250 240 230
LavenderBlush #FFF0F5 255 240 245
MistyRose #FFE4E1 255 228 225
Gainsboro #DCDCDC 220 220 220
LightGray #D3D3D3 211 211 211
Silver #C0C0C0 192 192 192
DarkGray #A9A9A9 169 169 169
Gray #808080 128 128 128
DimGray #696969 105 105 105
LightSlateGray #778899 119 136 153
SlateGray #708090 112 128 144
DarkSlateGray #2F4F4F  47  79  79
Black #000000   0   0   0
000000 000033 000066 000099 0000CC 0000FF
003300 003333 003366 003399 0033CC 0033FF
006600 006633 006666 006699 0066CC 0066FF
009900 009933 009966 009999 0099CC 0099FF
00CC00 00CC33 00CC66 00CC99 00CCCC 00CCFF
00FF00 00FF33 00FF66 00FF99 00FFCC 00FFFF
330000 330033 330066 330099 3300CC 3300FF
333300 333333 333366 333399 3333CC 3333FF
336600 336633 336666 336699 3366CC 3366FF
339900 339933 339966 339999 3399CC 3399FF
33CC00 33CC33 33CC66 33CC99 33CCCC 33CCFF
33FF00 33FF33 33FF66 33FF99 33FFCC 33FFFF
660000 660033 660066 660099 6600CC 6600FF
663300 663333 663366 663399 6633CC 6633FF
666600 666633 666666 666699 6666CC 6666FF
669900 669933 669966 669999 6699CC 6699FF
66CC00 66CC33 66CC66 66CC99 66CCCC 66CCFF
66FF00 66FF33 66FF66 66FF99 66FFCC 66FFFF
990000 990033 990066 990099 9900CC 9900FF
993300 993333 993366 993399 9933CC 9933FF
996600 996633 996666 996699 9966CC 9966FF
999900 999933 999966 999999 9999CC 9999FF
99CC00 99CC33 99CC66 99CC99 99CCCC 99CCFF
99FF00 99FF33 99FF66 99FF99 99FFCC 99FFFF
CC0000 CC0033 CC0066 CC0099 CC00CC CC00FF
CC3300 CC3333 CC3366 CC3399 CC33CC CC33FF
CC6600 CC6633 CC6666 CC6699 CC66CC CC66FF
CC9900 CC9933 CC9966 CC9999 CC99CC CC99FF
CCCC00 CCCC33 CCCC66 CCCC99 CCCCCC CCCCFF
CCFF00 CCFF33 CCFF66 CCFF99 CCFFCC CCFFFF
FF0000 FF0033 FF0066 FF0099 FF00CC FF00FF
FF3300 FF3333 FF3366 FF3399 FF33CC FF33FF
FF6600 FF6633 FF6666 FF6699 FF66CC FF66FF
FF9900 FF9933 FF9966 FF9999 FF99CC FF99FF
FFCC00 FFCC33 FFCC66 FFCC99 FFCCCC FFCCFF
FFFF00 FFFF33 FFFF66 FFFF99 FFFFCC FFFFFF

Html renk kodları (Hex renk kodları ve Rgb renk kodları) bu kadar.

Umarım sizin için faydalı bir yazı olmuştur.

Yeni bir yazımda görüşmek üzere.

Yorum Yazın

650+ ABONE ARASINA KATIL

Adını ve E-Posta adresini yazarak Html, Css, Javascript, Jquery, Bootstrap, Web Tasarım, C#, Bilgisayar, Telefon, Android, Veri Güvenliği ve daha birçok alanda ders anlatımlarından ve uygulamalı örneklerden anında haberdar olabilirsin.

Abone olduğunuz için teşekkürler.

Birşeyler yanlış gitti.