JPA’da @CreationTimestamp ve @UpdateTimestamp Kullanımı

Bir veri tabanı kaydının ne zaman oluşturulduğunu ve ne zaman güncellendiğini izlemek, neredeyse her modern uygulamanın ihtiyacıdır. Bu bilgi, veri denetimi, değişiklik takibi, geçmiş analizi ve daha pek çok alanda önemli bir rol oynar. Java Persistence API (JPA), bu gereksinimi karşılamak için Hibernate’in @CreationTimestamp ve @UpdateTimestamp anotasyonlarını sunar. Bu yazımda, bu anotasyonların nasıl kullanıldığını ve veri modellerinizi nasıl zenginleştirebileceğini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.

@CreationTimestamp: Oluşturulma Zamanını Kaydetmek

@CreationTimestamp anotasyonu, bir entity’nin veritabanına ilk kez kaydedildiği zamanı otomatik olarak kaydetmek için kullanılır. Bu anotasyon, alan seviyesinde kullanılır ve Hibernate tarafından sağlanır.

Örnek:

Yukarıdaki örnekte BlogPost entity’si için createdAt alanına @CreationTimestamp anotasyonu ekledik. Bu alanın değeri, nesne ilk kez veritabanına kaydedildiğinde otomatik olarak doldurulur. updatable = false parametresi, bu değerin daha sonraki güncellemelerde değiştirilememesini garanti eder.

@UpdateTimestamp: Güncelleme Zamanını Otomatikleştirmek

@UpdateTimestamp anotasyonu ise, bir entity’nin her güncellendiğinde, güncelleme zamanını otomatik olarak kaydetmek için kullanılır.

Örnek:

Bu örnekte updatedAt alanına @UpdateTimestamp ekledik. Entity her güncellendiğinde, updatedAt alanı o anın zaman damgası ile doldurulur. Böylece her kaydın son güncellenme zamanını izleyebiliriz.

Kullanım Önerileri

 Zaman Bölgesi:  @CreationTimestamp ve @UpdateTimestamp anotasyonları UTC zaman dilimini kullanır. Eğer farklı bir zaman dilimi kullanmak istiyorsanız, java.time.ZonedDateTime veya java.time.OffsetDateTime gibi zaman bölgesi bilgisini içeren türleri kullanabilirsiniz.

 Zaman Damgası Türü:  Tarih ve zamanı java.util.Date, java.sql.Timestamp, java.time.LocalDateTime, java.time.LocalDate, java.time.LocalTime, java.time.OffsetDateTime, java.time.ZonedDateTime gibi sınıflarla temsil edebilirsiniz. Java 8 ile gelen java.time.* paketi daha esnek çözümler sunar ve kullanılması önerilir.

 Alan Adlandırması:  createdAt ve updatedAt gibi isimlendirmeler, bu alanların işlevini açıkça yansıtır ve kodun okunabilirliğini artırır.

 Veritabanı Desteği:  Bu özelliklerin doğru çalışabilmesi için veritabanınızın ve JPA sağlayıcınızın zaman damgalarını desteklediğinden emin olun.

Umarım “JPA’da @CreationTimestamp ve @UpdateTimestamp Kullanımı” başlıklı yazım sizin için faydalı olmuştur.

Şu yazılar da ilginizi çekebilir.

Spring Boot Entity Oluşturma

Yeni bir yazımda görüşmek üzere.

Happy coding!

Yorum Yazın