Java Attribute (Öznitelik) Nedir?

Bu yazımda Java attribute nedir sorusunun cevabını vereceğim. Attributes yani öznitelikler, bir class’ın veya nesnenin durumunu ve özelliklerini temsil eden değişkenlerdir. Attributes, class veya nesnenin veri saklamasına, durumunu korumasına ve davranışını tanımlamasına yardımcı olur.

İçindekiler

  1. Bir Attribute Nasıl Tanımlanır?
  2. Attribute Türleri Nelerdir?

Bir Attribute Nasıl Tanımlanır?

Java’da atrributres (öznitelikler), class tanımlaması içinde yer alırlar. Bir class’ın attribute’leri, class’ın her bir örneği (nesne) için ayrı değerlere sahip olabilir. Class’ın attributes’lerine, class düzeyinde veya object düzeyinde erişilebilir. Şimdi konuyu biraz daha somutlaştırmak için Java Object (Nesne) Nedir? yazısında oluşturduğumuz class üzerine bir kaç ekleme yaparak konuyu açıklayalım.

İşte Car class’ımız:

Yukarıdaki örneği incelersek model, colour, speed ve engine değişkenlerinin attributes’lerimiz olduğunu görebiliriz. Önceki yazıdan farklı olarak attributes’lerin önüne public, private ve protected anahtar kelimelerinin eklendiğini görüyorsunuz.

Bu kelimelerin Java’da access modifiers yani erişim belirleyiciler olduğundan önceki yazılarda bahsetmiştim. Erişim belirleyiciler sayesinde attribute’lerin class içindeki görünürlüğünü ve erişilebilirliğini kontrol ediyoruz.

Bu, veri gizliliğini ve güvenliği sağlıyor ve sınıfın dışındaki bileşenlerin doğrudan attribute’lere erişimini kısıtlıyor. Attribute’lerin uygun bir şekilde erişilebilirlik seviyeleriyle işaretlenmesi, nesne tabanlı programlamanın temel prensiplerinden biridir. Bu yüzden hangi erişim belirleyicileri kullandığımız önemlidir.

Attribute Türleri Nelerdir?

Attribute’leri kullanım amaçlarına göre bir kaç türe ayırabiliriz. İşte türlerimiz:

 Instance Variables (Örnek Değişkenler):  Bu attribute’ler, class’ın her bir örneği (nesne) için ayrı değerlere sahiptir. Her nesne kendi kopyasını tutar. Bu tür attribute’lere, class’ın içinde tanımlanan ve private veya protected olarak işaretlenen değişkenler örnek verilebilir. Person sınıfı için “name”, “age” gibi attribute’ler değişkenlere örnek olarak verilebilir.

 Class Variables (Sınıf Değişkenleri):  Bu attribute’ler, class’a ait olan ve class’ın her bir örneği tarafından paylaşılan değişkenlerdir. Bir sınıfın tüm örnekleri arasında aynı değeri paylaşırlar. Bu tür özniteliklere,  static anahtar kelimesiyle işaretlenen değişkenler örnek verilebilir.

 Local Variables (Yerel Değişkenler):  Bu attribute’ler, metotlar veya bloklar gibi daha küçük kapsamlarda tanımlanan ve yalnızca tanımlandıkları kapsamda erişilebilen değişkenlerdir. Bunlar genellikle bir metot içinde geçici verileri saklamak için kullanılır.

Java Attribute (Öznitelik) Nedir? sorusunu genel hatlarıyla bu şekilde cevaplayabiliriz.

Eğer sizde bu yazıyı ve önceki yazıları iyi anladığınızı düşünüyorsanız bir sonraki yazıya geçmeye hazırsınız. Eğer anlamadığınız bir yer olduysa yada önceki yazılardan okumadıklarınız varsa Java’da Object Oriented Programming (Nesne Yönelimli Programlama)Java’da Sınıflar (Classes)Java Object (Nesne) Nedir? yazılarını okumanızı tavsiye ederim.

Umarım sizler için faydalı bir yazı olmuştur. Bir sonraki yazımda görüşmek üzere.

Happy coding!

Yorum Yazın