Java Veri Tipleri

Bu yazımda Java veri tipleri hakkında detaylı bilgiler vereceğim. Ayrıca herbir veri tipini kodlarla ayrı ayrı örneklendireceğim. Yazının içeriği aşağıdadır.

İçindekiler

  1. Veri Tipi Ne Demektir?
  2. Primitive (İlkel) Veri Tipleri
  3. Reference (Referans) Veri Tipleri

Java daki veri tiplerini incelemeden önce hatırlatmak istediğim önemli bir konu var. Bir önceki yazımda Java Değişkenler konusunu ele almıştım. İki konu birbiriyle oldukça alakalıdır. Bu yazının içeriğinin tam anlaşılabilmesi için variable yani değişken tanımının mutlaka bilinmesi gerekiyor. Bu yüzden bir önceki yazıyı mutlaka okumanızı tavsiye ederim.

Veri Tipi Ne Demektir?

Veri tipi, bir programlama dilinde değişkenlerin, sabitlerin, fonksiyonların veya ifadelerin türünü belirleyen bir özelliktir. Bir veri tipi, bir değerin nasıl yorumlanacağını, bellekte nasıl depolanacağını ve hangi operasyonların yapılabileceğini belirler.

Veri tipleri, farklı türdeki verileri tanımlamak, sınıflandırmak ve işlemek için kullanılır. Bir programda kullanılan veriler, farklı tiplere sahip olabilir. Örneğin, tam sayılar, ondalıklı sayılar, karakterler, metinler gibi farklı veri türleri vardır.

Programlama dilleri, çeşitli veri tipleri sunar ve her bir veri tipi, farklı veri boyutlarına, sınırlamalara, bellek kullanımına, işlem yeteneklerine ve operasyonlara sahip olabilir.

Örneğin, bir tam sayıyı temsil etmek için kullanılan bir veri tipi, bu sayının ne kadar bellek alanı kaplayacağını ve hangi aralıklarda değerler alabileceğini belirler.

Primitive (İlkel) Veri Tipleri

Primitive veri tipi (ilkel veri tipi), bir programlama dilinde doğrudan desteklenen ve temel veri tiplerini temsil eden veri tipleridir. Java’da, boolean, byte, short, int, long, float, double ve char gibi 8 adet ilkel veri tipi bulunmaktadır.

İlkel veri tipleri, bellekte sabit bir boyut tutarlar ve direkt olarak belleğin belirli bir bölgesinde değerlerini saklarlar. Bu veri tipleri, temel matematiksel işlemler yapmak, bellekte verileri tutmak veya programın durumunu kontrol etmek gibi temel görevler için kullanılır.

Aşağıda, Java’da bulunan ilkel veri tiplerinin özelliklerini ve kullanım alanlarını bulabilirsiniz.

 boolean :  Sadece true veya false değerlerini tutabilen bir mantıksal veri tipidir. Koşullu ifadelerde, döngülerde ve durum kontrolünde kullanılır.

 byte :  8 bitlik işaretli tam sayıları (-128 ile 127 arasında) temsil eder. Özellikle verilerin doğrudan belleğe yazıldığı veya okunduğu durumlarda kullanılır.

 short :  16 bitlik işaretli tam sayıları (-32,768 ile 32,767 arasında) temsil eder. byte veri tipinden daha geniş bir aralık sunar.

 int :  32 bitlik işaretli tam sayıları (-2,147,483,648 ile 2,147,483,647 arasında) temsil eder. Genellikle en yaygın kullanılan tam sayı veri tipidir.

 long :  64 bitlik işaretli tam sayıları (-9,223,372,036,854,775,808 ile 9,223,372,036,854,775,807 arasında) temsil eder. int veri tipinden daha geniş bir aralık sunar.

 float :  32 bitlik kayan noktalı sayıları temsil eder. Kesirli sayılar için kullanılır. Örneğin, 3.14 gibi.

 double :  64 bitlik kayan noktalı sayıları temsil eder. float veri tipinden daha geniş bir aralık sunar ve daha hassas sonuçlar sağlar.

 char :  16 bitlik Unicode karakterleri temsil eder. Tek bir karakteri ifade eder. Örneğin, ‘A’ veya ‘@’ gibi.

İlkel veri tipleri, bellekte daha az yer kaplar ve daha hızlı işlemler yapılmasını sağlarlar. Genellikle basit veri işlemleri ve matematiksel operasyonlar için kullanılırlar. Daha verimli bellek kullanımı için seçilen veri tipi oldukça önemlidir.

Örneğin programımız da kullanacağımız bir ondalıklı sayının virgülden sonra bir yada iki basamağı varsa float kullanmak daha iyi olacaktır. Double kullanmak herhangi bir problem olmasa bile küçük bir sayı için daha büyük bir alan ayırmak bellek yönetimi açısından bir çeşit israf gibi düşünülebilir.

Programlarınız büyüdükçe yani kodlarınız çoğaldıkça ve işlemleriniz arttıkça bellek yönetimi de aynı oranda değer kazanacaktır. Bu konuyu programlama yaparken mutlaka göz önüne almalısınız.

Şimdi primitive (ilkel) olmayan veri tiplerine bir göz atalım.

Reference (Referans) Veri Tipleri

Composite (Yapısal), Class (Sınıf) ve Interface (Arabirim) veri tipleri, Referece veri tipleri üst başlığında incelenirler. Bunlardan sadece bir kaç tanesi hakkında bilgi vereceğim.

 String :  Metin değerlerini temsil eder. String sınıfı, metin işlemleri yapmak için birçok hazır metod sunar.

 Array :  Array yani dizi veri tipi, aynı türden birden fazla değeri bir araya getirmek için kullanılır. 

Array’ler konusu oldukça önemli bir konu ve Array’leri programlarımızda çok fazla kullanacağız. Bu yüzden ilerleyen yazılarda detaylı olarak ele alağım. 

 Class :  Sınıf veri tipi, nesne tabanlı programlamanın temelini oluşturur. Bir sınıfın örneği oluşturulabilir ve sınıfın özellikleri ve davranışları kullanılabilir. OOP (Object Oriented Programming) konusuna geldiğimiz zaman Class’lar konusunu çok detaylı bir şekilde ele alacağım.

 Interface :  Arayüz veri tipi, bir sınıfın uygulaması gereken metodları belirtir. Bir sınıf birden fazla arayüzü uygulayabilir.

 Enum :  Enumerated (Sıralı) veri tipi, bir sınırlı değer kümesini temsil eder. Örneğin, haftanın günlerini temsil eden bir enum tanımlanabilir.

 final :    Java’da final anahtar kelimesi, değişmez bir değişkenin ya da sabit bir değerin tanımlanmasını ifade eder. Final anahtar kelimesiyle tanımlanan bir değişkenin değeri bir kez atanır ve daha sonra değiştirilemez. Değişkenleri, metodları, classları final anahtar kelimesi ile tanımlayabiliriz. Bu aşamada sadece değişken tanımına bir örnek vereceğim. Metod ve class içinde kullanımını OOP konsptini incelediğimiz zaman ele alacağım. İşte örneğimiz:

Yukarıdaki örneklerden özellikle Enum ve Interface için yazılan örnekleri anlamakta zorlanabilirsiniz. Bu iki konuyuda OOP (Object Oriented Programming) başlığı altında detaylı olarak inceleyeceğim. Bu aşamada tanımlarını ve kısaca ne işe yaradıklarını bilmeniz sizin için yeterli olacaktır. 

Son olarak Primitive ve Reference veri tipleri arasındaki farklardan da bahsederek yazımızı sonlandıralım. Bunlar için ayrı olarak örnekledirme yapmayacağım çünkü yukarıdaki örnekleri incelerseniz aradaki farkları sizde görebilirsiniz. İşte Primitive ve Reference veri türleri arasındaki temel farklar:
 ⇒  Primitive türler Java’da önceden tanımlanmıştır (önceden tanımlanmıştır). Reference türler, programcı tarafından oluşturulur ve Java tarafından tanımlanmaz (String hariç).
 ⇒  Reference türler, belirli işlemleri gerçekleştirmek için yöntemleri çağırmak için kullanılabilirken, ilkel türler kullanılamaz.
 ⇒  Primitive bir tür her zaman bir değere sahipken, Reference türler boş olabilir.
 ⇒  Reference türler büyük harfle başlarken, Primitive tür küçük harfle başlar.

Bu dersimde Java veri tipleri konusunu ele aldım. Eğer sizde bu yazıyı ve önceki yazıları iyi anladığınızı düşünüyorsanız bir sonraki yazıya geçmeye hazırsınız.

Eğer anlamadığınız bir yer olduysa yada önceki yazılardan okumadıklarınız varsa Java Değişkenler, Java Comment Line, Java Console Çıktısı Alma yazılarını okumanızı tavsiye ederim.

Umarım sizler için faydalı bir yazı olmuştur.

Happy Coding!

Yorum Yazın