Java Değişkenler

Bu yazımda Java değişkenler konusunu detaylı olarak ele alacağım. Ayrıca değişken tanımlama kurallarını da anlatacağım. Yazının içeriği aşağıdadır.

İçindekiler

  1. Değişken Nedir?
  2. Değişken Tanımlama Kuralları Nelerdir?

Değişken Nedir?

Variables yani değişkenler, bir programda değerlerin depolandığı ve kullanıldığı yerlerdir. Her değişken, bir veri tipine sahiptir ve bir isimle tanımlanır. Değişkenler, programın farklı noktalarında bu değerlere erişmemizi sağlar ve değerlerini atayabileceğimiz veya değiştirebileceğimiz yerlerdir.

Değişkenler, bellekte ilgili değerleri tutarlar ve bu değerlere programın farklı yerlerinde erişebiliriz. Bir değişkenin değeri, veri tipine ve atanan değere bağlı olarak bellekte farklı şekillerde depolanır.

Java’da değişkenler, aşağıdaki şekillerde tanımlanır:

Burada veritipi, değişkenin hangi veri tipine ait olduğunu belirtiyor.

degiskenAdi değişkenin adını temsil eder ve ona erişmek veya kullanmak için kullanılıyor.

deger, değişkene atanacak olan değeri ifade ediyor.

Örneğin, bir tam sayı değerini saklamak için int veri tipi kullanarak bir değişken tanımlayabiliriz:

Yukarıdaki örnekte, myNumber adında bir değişken tanımlayıp ona 10 değerini atadım. Artık bu değişkeni programın başka bir yerinde kullanabiliriz:

Değişken Tanımlama Kuralları Nelerdir?

Değişken tanımlarken dikkat edilmesi gereken bazı kurallar vardır. Bu kurallara dikkat ederek programlarımızı daha sağlıklı bir şekilde inşa edebiliriz.

Peki nedir bu kurallar? Gelin birlikte göz atalım!

 ⇒  Değişken isimleri, harfle veya _(alt çizgi) karakteriyle başlamalıdır. Sayıyla başlayamaz.

Yukarıdaki örnekde ilk iki değişken tanımlaması doğru iken son tanımlama da yanlış var.  Değişken tanımlama kurallarına uymuyor. Programlarımız bu tanımlamaları kabul etmeyecek ve hata verecektir.

 ⇒  Değişken isimleri, harf, rakam ve _ (alt çizgi) karakterlerini içerebilir.

Örnekde yer alan değişken tanımlamaların da ise ilk  üçü doğru.  son sıradaki tanımlamada “deger” ve “1” arasındaki boşluk programın hataya düşmesine sebep olacaktır. 

 ⇒  Değişken isimleri, büyük-küçük harfe duyarlıdır. Yani sayi ve Sayi farklı değişkenlerdir.

Bu örnekde tanımlanan iki değişken birbirinin aynısı gibi gözüksede ikiside farklı. İkisininde bellekte tuttuğu ayrı ayrı alanlar olacaktır.

 ⇒  Değişkenlerin değerleri atanmadan önce kullanılmaya çalışılırsa hata alınır.

Yukarıda yazılan kod blogu çalıştırıldığında programımız hata verecektir. Bunu sebebi ise; Java da programlar compiler edildiğinde, yani program çalıştırıldığında kodlar yukarıdan aşağı doğru okunmaya başlar. Burada program önce console çıktısı alması gerektiğini görüyor. İkinci adımda ise console a ne yazdırması gerektiğini parantezler arasında arıyor.

Parantez içindeki değişken yani “greeting” programın daha önce karşılaşmadığı bir şey bu yüzden burada bir tanımlama yapamıyor ve console’da hata çıktısını görüyoruz.

Değişkenin aşağıda tanımlanmış olması bizi hatadan kurtarmaz. Ancak satırların yerini değiştirirseniz yani programı aşağıdaki örneğe benzetirseniz bir sorun kalmayacak.

Java değişkenler hakkında temel olarak bilmemiz gereken bilgiler bunlar diyebilirim.

Bir sonraki dersde Java Veri Tipleri konusuna göz atacağız. Bir sonraki dersde yer alan bilgilerin oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden veri tiplerini incelemeden önce değişkenlerin iyi anlaşılması için bu yazıyı yazdım.

Eğer sizde bu yazıyı ve önceki yazıları iyi anladıysanız bir sonraki konuya geçmek için hazırsınız. Eğer eksikleriniz olduğunu düşünüyorsanız Java Comment Line NedirJava Console Çıktısı Alma yazılarını inceleyerek bilgilerinizi tazeleyebilirsiniz.

Umarım sizler için faydalı bir yazı olmuştur.

Happy Coding!

Yorum Yazın