Java For Döngüsü

Bu yazımda Java for döngüsü hakkında bilgilendirme yapacağım. Java’da for döngüsü, belirli bir koşul sağlandığı sürece bir kod bloğunu tekrar tekrar çalıştırmak için kullanılır.

For döngüsü, döngü değişkeninin başlangıç değerini belirler, bir koşul ifadesiyle devam edip etmeyeceğini kontrol eder ve her bir iterasyon sonunda döngü değişkenini günceller.

For döngüsünü en çok dizilerde ve nesnelerde kullanıyoruz.

  • for: Bir kod bloğunu belirtilen sayıda döngüye alır.

Kullanımı şu şekildedir:

for içerisinde yazdığımız initialization, condition, update’in ne anlama geldiğine bakalım.

  • initialization: Döngü değişkeninin başlangıç değerini belirtir. Bu adımda genellikle bir değişkenin değeri atanır veya bir sayaç başlatılır.
  • condition: Döngünün her bir iterasyonunda değerlendirilen bir koşul ifadesidir. Koşul sağlandığı sürece döngü çalışmaya devam eder. Bu ifade true veya false sonucu vermelidir. Eğer koşul false olarak değerlendirilirse döngü sonlanır.
  • update: Her bir iterasyon sonunda döngü değişkeninin değerini günceller. Bu adımda genellikle döngü değişkeni artırılır veya azaltılır.

Şimdi örnek üzerinde inceleyelim.

 Örnek  0’dan 5’e kadar olan sayıları console ekranına yazdıralım.

 Çıktısı  

0

1

2

3

4

for içerisinde yazdıklarımızı inceleyelim.

 i = 0  Burada döngünün başlayacağı değeri yazıyoruz. Kullanmış olduğumuz i harfi zorunlu değildir. Örneğin i harfi yerine sayi değişkenini de yazabilirdik.

 i < 5  Burada döngünün kaç defa çalıştırılacağını belirliyoruz. Döngüyü 0’dan başlattık ve 5’ten küçük olana kadar devam etmesini söyledik. Yani toplamda döngü içerisindeki kodlar 5 defa çalıştırılacak.

 i++  Döngü içerisindeki kodlar her çalıştırıldığında i değişkeninin değerini 1 arttırıyoruz. Taki i değişkeni 5’ten küçük oluncaya kadar döngü içerisindeki kodlar her defasında çalıştırılacaktır.

For döngüsünün kullanımının daha iyi anlaşılması için birkaç örnek daha yapalım.

 Örnek  12’den 7’ye kadar olan çift sayıları console ekranına yazdıralım.

 Çıktısı  

12

10

8

 Örnek  Var olan bir dizinin sırasıyla tüm elemanlarının değerinin 3 katını console ekranına yazdıralım.

 Çıktısı 

96

135

21

261

Eğer anlamadığınız bir yer olduysa yada önceki yazılardan okumadıklarınız varsa Java switch case kullanımıJava if else kullanımıJava operatörler yazılarını okumanızı tavsiye ederim.

Umarım “Java For Döngüsü” başlıklı yazım sizin için faydalı olmuştur.

Yeni bir yazımda görüşmek üzere.

Happy coding!

Yorum Yazın