Java Operatörler

Bu yazımda Java operatörler konusundan bahsedeceğim. Operatörleri programlarımızda oldukça fazla kullandığımızı Java’da uzmanlaştıkça göreceksiniz. Bu yüzden anlaşılması oldukça önemli. Yazının içeriği aşağıdadır.

  1. Java operatör kavramı nedir?
  2. Java’da operatörler nelerdir ve nasıl kullanılır?

Java Operatör Kavramı Nedir?

Java programlama dilinde operatörler, bir veya daha fazla değeri işlemek veya ifadeyi değerlendirmek için kullanılan sembol ve işaretlerdir.  Programlama dillerinin temel bileşenlerinden biridir ve programcılara verileri işlemek, karşılaştırmak, atamak ve yönlendirmek için güçlü bir araç sağlar. Ayrıca programların daha esnek, verimli ve anlaşılır olmasını da sağlar.

Bu tanımdan sonra operatör türlerine ve nasıl kullanıldıklarına bakalım.

Java’da Operatörler Nelerdir ve Nasıl Kullanılır?

Java’da operatörleri Aritmetik Operatörler, Mantıksal Operatörler, Karşılaştırma Operatörleri, Tekli Operatörler olarak sınıflandırabiliriz. Şimdi bu türlerin hepsini ayrı ayrı inceleyelim ve kod üzerinde nasıl kullanıldıklarına göz atalım.

Aritmetik Operatörler

Matematiksel hesaplamalar için kullanılırlar. Java’da yaygın olarak kullanılan aritmetik operatörler şunlardır:

 Toplama (+) :  İki değeri toplar.

 Çıkarma (-) :  Bir değerden diğerini çıkarır.

 Çarpma (*) :  İki değeri çarpar.

 Bölme (/) :  Bir değeri diğerine böler.

 Mod (%) :  Bir değerin diğerine bölümünden kalanı verir.

Mantıksal Operatörler 

Mantıksal ifadelerin değerlendirilmesi için kullanılır ve sonuç olarak bir boolean değeri döndürürler. Mantıksal operatörler şunlardır:

 VE (&&) :  İfadelerin her ikisi de doğruysa true döndürür.

 VEYA (||) :  İfadelerden herhangi biri doğruysa true döndürür.

 DEĞİL (!) :  İfadenin tersini döndürür.

Karşılaştırma Operatörleri

İfadelerin karşılaştırılması için kullanılır ve sonuç olarak bir boolean değeri döndürürler. Karşılaştırma operatörleri şunlardır:

 Eşit (==) :  İki değerin eşit olup olmadığını kontrol eder.

 Eşit değil (!=) :  İki değerin eşit olmadığını kontrol eder.

 Büyük (>), Küçük (<), Büyük eşit (>=), Küçük eşit (<=) :  İfadelerin büyüklük veya küçüklük durumunu kontrol eder.

Tekli Operatörler

Tek bir operand ile çalışan operatörlerdir. Örneğin:

 Arttırma (++) ve Azaltma (–) :  Bir değeri bir birim artırır veya azaltır.

 Mantıksal değil (!) :  Bir boolean ifadenin tersini döndürür.

Java operatörler konusunu temel olarak bu şekilde özetleyebiliriz. 

Eğer sizde bu yazıyı ve önceki yazıları iyi anladığınızı düşünüyorsanız bir sonraki yazıya geçmeye hazırsınız. Eğer anlamadığınız bir yer olduysa yada önceki yazılardan okumadıklarınız varsa Java DeğişkenlerJava Tip DönüşümleriJava Veri Tipleri yazılarını okumanızı tavsiye ederim.

Umarım sizler için faydalı bir yazı olmuştur.

Happy Coding!

Yorum Yazın