Java Object (Nesne) Nedir?

Bu yazımda Java Object (Nesne) nedir sorusunun cevabını vereceğim. Eğer bir önceki yazım olan Java’da Sınıflar (Classes) yazısını okuduysanız bu iki konunun içiçe olduğundan bahsettiğimi hatırlarsınız. Şimdi OOP konusunun iki temel taşından biri olan object konusuyla devam ediyoruz. Yazının içeriği aşağıdadır:

İçindekiler

  1. Object Nedir?
  2. Object Nasıl Oluşturulur?

Object Nedir?

Java’da class yapısının bir prototip yani oluşturacağımız object (nesne)‘ lerin birer şablonu olduğundan bahsetmiştim. İşte bu soyut şablonları kullanarak oluşturduğumuz yapılara object yani nesne diyoruz.

Object (nesne)’ler, gerçek dünyadaki nesnelerin temsil edildiği soyut yapılardır. Biraz daha somutlaştırırsak şöyle açıklayabiliriz. Class’larımız üreteceğimiz bir aracın projesidir. Object’lerimiz ise aracımızın projesine uygun olarak ürettiğimiz her bir arabadır.

Class, nesnelerin özelliklerini (fields veya attributes olarak da adlandırılır) ve davranışlarını (metodlar veya işlevler olarak da adlandırılır) tanımlar. Yukarıdaki araba projesinden yola çıkalım. Arabamızın özelliklerini (renk, hız, model vb.) ve davranışlarını (sürmek, fren yapmak, park etmek vb.) class içerisinde tanımlıyoruz. Bu class dan türetilen arabalar yani nesnelerde bu özellikleri taşıyor. Yani ürettiğimiz arabaya bir renk atayabiliriz yada “fren yapmak” özelliğini ekleyebiliriz. Şimdi bu anlattıklarımızı kod üzerinde somutlaştıralım.

Object Nasıl Oluşturulur?

İlk önce arabamızın özelliklerini tanımladığınız “Car” adında bir class oluşturalım.

Yukarıdaki “Car” adlı class içerisinde ileride oluşturacağım arabalar için  model, colour, speed ve engine adlı fields’ler tanımladım. increaseSpeed, decreaseSpeed, stopCar adlı metodlar ise aracımın özellikleri. Şimdi bu class’ı kullanarak nasıl object oluştururuz ona bakalım.

Kodumuzun açıklaması ise şu şekilde;

Car adlı classımızdan yeni nesneler oluşturabilmek için classımızı main class içinde çağırmamız gerekli.

Bunu Car car1 = new Car(); kodu ile yaptık.

Eşitliğin sol tarafında Car anahtar kelimesi ile classımıza erişim sağladık. İkinci sırada yer alan car1 kelimesi ile oluşturacağımız nesneye isim verdik. car1 yerine araba1 yada başka bir kelimede yazabilirdik.

Eşitliğin sağ tarafında ise  new Car() anahtar kelimesini kullandım. Bu yeni oluşturduğum nesnenin Car sınıfından yeni bir object olduğunu belirtiyor.

new kelimesini yeni object oluştururken her zaman kullanmamız gerekiyor. Daha sonra hangi class’tan türeyecekse onun adını yazıyoruz. Bu aşamada nesnemizi oluşturmayı başarabildik.

İkinci adımda yer alan kodların tamamı bize oluşturduğumuz nesneyi nasıl kullandığımızı gösteriyor. Yani Car class’ı içinde tanımlamış olduğum model, colour gibi özelliklere değer atayabildiğimi ve metodları kullanabildiğimi görüyorsunuz. 

Kodumu çalıştırdığım zaman ise console’da şunları göreceğim.

  • New Speed: 120
  • New Speed: 80
  • The Red Volvo stopped!
  • Car’s colour: Red
  • Car’speed: 80

Eğer sizde bu çıktıyı alabildiyseniz doğru yoldasınız demektir. Bu en basit haliyle bir object oluşturma ve kullanma yöntemi. Constructur kullanarak ve içiçe geçmiş sınıflardan nasıl object oluşturabileceğimizi ilerleyen zamanlarda ilgili yazılarda öğreneceksiniz.

Bu yazımda Java Object (Nesne) Nedir? sorusunu cevapladım. Eğer sizde bu yazıyı ve önceki yazıları iyi anladığınızı düşünüyorsanız bir sonraki yazıya geçmeye hazırsınız.

Eğer anlamadığınız bir yer olduysa yada önceki yazılardan okumadıklarınız varsa Java’da Sınıflar (Classes)Java for döngüsüJava break continue kullanımı yazılarını okumanızı tavsiye ederim.

Umarım sizler için faydalı bir yazı olmuştur. Bir sonraki yazımda görüşmek üzere.

Happy coding!

Yorum Yazın