Java Yazım ve İsimlendirme Kuralları 

Bu yazımda Java Yazım ve İsimlendirme Kuralları konusunu ele alacağım ve bu kuralları basit kodlar üzerinden örneklendireceğim. Çünkü kodlamaya başlamdan önce bu konunun öğrenilmesini oldukça önemli buluyorum. Yazımızın içeriğine gelecek olursak:

İçindekiler

 1. İsimlendirme Kuralları Neden Önemlidir?

 2. Temel İsimlendirme Kuralları Nelerdir?

 3. Class İsimlendirme Kuralları Nelerdir?

 4. Değişken ve Metod İsimlendirme Kuralları Nelerdir?

 5. Sabit (Constant) İsimlendirme Kuralları Nelerdir?

 6. Paket İsimlendirme Kuralları Nelerdir?

İsimlendirme Kuralları Neden Önemlidir?

Java Yazım ve İsimlendirme Kuralları’nın bu kadar önemli olmasının temelde bir kaç sebebi vardır. Bunlar;

 Okunabilirlik ve Anlaşılırlık  

İyi bir isimlendirme, kodun okunabilirliğini artırır ve diğer geliştiricilerin veya ekiplerin kodu anlamasını kolaylaştırır. İsimler, değişkenin veya metodun ne yaptığını açıkça ifade etmeli ve kodun amacını yansıtmalıdır. Açıklayıcı isimler, kodun anlaşılmasını hızlandırır ve hatalı yorumlamaların önüne geçer.

 Bakım Kolaylığı  

İsimlendirme kurallarına uygun olarak yapılandırılmış bir kod, bakım aşamasında daha kolay yönetilebilir. Kodu düzenlemek veya güncellemek gerektiğinde, anlamlı ve tutarlı isimlerin kullanılması, kodun anlaşılmasını ve değişikliklerin yapılmasını kolaylaştırır.

 Hata ve Hatalı Kullanım Riskini Azaltma 

İsimlendirme kurallarına uyulmaması, hatalı kullanımlara ve hatalara yol açabilir. Örneğin, yanlışlıkla farklı değişkenlerin aynı isimle tanımlanması veya hatalı isimlendirmeler nedeniyle değişkenlere yanlış değerler atama gibi durumlar ortaya çıkabilir. Doğru bir isimlendirme disiplini, bu tür hataların önlenmesine yardımcı olur.

 Uyum ve Standartlaşma  

İsimlendirme kuralları, bir projede veya bir ekip içinde tutarlılık sağlar. Bir projede farklı geliştiricilerin farklı isimlendirme stilleri kullanması, kodun okunabilirliğini zorlaştırır ve bakım maliyetini artırır. Standart bir isimlendirme kılavuzu, tüm ekip üyelerinin aynı kurallara göre kod yazmasını sağlar ve uyumlu bir kod tabanı oluşturur.

İsimlendirme kurallarına uyum, kodun kalitesini artırır, hataları azaltır, bakım maliyetini düşürür ve kodun anlaşılabilirliğini geliştirir. Bu nedenle, yazılım geliştirme sürecinde isimlendirme kurallarına dikkat etmek önemlidir.

Temel İsimlendirme Kuralları Nelerdir?

Burada bir uyarı yapmadan geçemeyeğim. Eğer Java da yeniyseniz ve değişken türlerinin ne olduğu hakkında bir ön bilginiz yoksa örneklerde kullanağımız “int”, “string”, “double” gibi kelimelerin anlamlarını bilemeyebilirsiniz. Bu kelimelerin ne anlama geldiği Java Değişken Tipleri konusunda detaylı olarak ele alınacak. Şimdilik örneklerdeki isimlendirme kurallarına odaklanmanızı tavsiye ederim.

 ⇒  İsimler harf veya alt çizgi (_) karakteriyle başlamalıdır.

Yukarıdaki iki tanımlama şekli de doğrudur.

 ⇒  İsimler harf, rakam veya alt çizgi (_) karakteri içerebilir. Ancak değişken isimleri sayı ile başlayamaz.

Yukarıdaki örnekte birinci ve ikinci tanımlamalar doğrudur ancak üçüncü tanımlamada sayı ile başlandığı için programımız derlendiği zaman hata verecektir.

 ⇒  İsimlerin boşluk veya özel karakterler içermemesi gerekmektedir. Ayrıca Türkçe karakterde kullanamayız.

Yukarıdaki örnekte yer alan üç tanımlamada yanlıştır çünkü birinci örnekte boşluk karakteri kullanılmış, ikincisinde ise “@” kullanılmış, üçüncü tanımlamada ise “ı” harfi Türkçe karakterdir.

 ⇒  İsimlerin büyük-küçük harf duyarlılığı vardır. Yani “degisken” ve “Degisken” iki farklı isim olarak kabul edilir.

Bu örnekte ise yer alan isimlendirmelerin hepsi doğru. Ancak hepsi aynı gibi görünse de birbirinden farklı. Yani hepsi bilgisayarımızın belleklerinde ayrı yerler tutuyor ve birbirleriyle herhangi bir bağları yok.

Class İsimlendirme Kuralları Nelerdir?

Öncelikle Java da class nedir sorusuna kısa bir cevap verelim. Kısa olacak çünkü bu konu ilerleyen kısımlarda OOP başlığında detaylı olarak ele alıncak. Class, nesnelerin (objects) oluşturulmasını sağlayan bir şablondur. Bir class, bir veya daha fazla veri alanı (field) ve bu alanlara işlem yapabilen metodları içerir diyebiliriz.

Class ları oluştururken yukarıdaki temel kurallara dikkat ediyoruz. Class isimlerini her kelimenin ilk harfi büyük olacak şekilde CamelCase stiline uygun olarak vermeliyiz.

 Örnek:  MyClass, BankAccount, StudentRecord gibi adlandırmaya dikkat ediyoruz.

java-class-isimlendirme-kurallar

Değişken ve Metod İsimlendirme Kuralları?

İsimlendirme kurallarından önce kısaca değişken ve metoddan bahsedelim. Bu konularda ilerleyen derslerde ayrı ayrı ele alınacağı için kısa bir açıklamayı yeterli buluyorum.

 Değişken:  Değişken, bir değeri saklamak için kullanılan bir isimlendirmedir.

 Metod:  Metodlar, belirli bir işlevi gerçekleştirmek için kullanılan kod bloklarıdır.

Yine yukarıdaki kurallara bağlı olmakla beraber dikkat etmemiz gereken bir kaç hassas nokta var.

 • Değişken ve metod isimleri küçük harfle başlamalı ve kelime aralarında büyük harf kullanılarak CamelCase stiline uygun olmalıdır. Örneğin; myVariable, calculateSum, printName ..
 • Değişken ve metod isimleri anlamlı ve açıklayıcı olmalıdır.

java-metot-isimlendirme-kurallari-1

java-metot-isimlendirme-kuralları-2

Sabit (Constant) İsimlendirme Kuralları Nelerdir?

Java’da “sabit” (constant); değerleri programın çalışması sırasında değiştirilemeyen ve sabit kalan değerlerdir.

 • Sabitlerin tamamı büyük harfle yazılmalıdır.
 • Birden fazla kelime kullanılacaksa kelimeler arasında alt çizgi (_) kullanılmalıdır. Örneğin; MAX_VALUE, PI, STUDENT_COUNT ..

java-sabit-isimlendirme-kuralları-1

java-sabit-isimlendirme-kuralları-2

Paket İsimlendirme Kuralları Nelerdir?

Java’da “paketler” (packages), ilgili class ve interface lerin gruplandırılması ve düzenlenmesi için kullanılan bir yapıdır. Yine genel isimlendirme kurallarına dikkat ederek bir iki detayı daha göz önünde bulundurmalıyız. Bunlar:

 Ters Alan Adı (Reverse Domain Name) Formatı 

Java’da yaygın olarak kullanılan bir paket isimlendirme yaklaşımı, “ters alan adı” (reverse domain name) formatını kullanmaktır.

 • Ters alan adı formatı, bir domain adının tersine çevrilerek paket ismi olarak kullanılmasını sağlar.
 • Genellikle, projenin benzersiz bir tanımlayıcısı olan domain adı veya tersine çevrilmiş internet alan adı kullanılır. Örneğin; “com.example” veya “org.myproject” gibi.
 •  

 Alt Paketler 

  • Paketler, alt paketleri içerebilir. Alt paketler, nokta (.) ile ana paketten ayrılarak tanımlanır.
  • Alt paketler, kodun daha fazla parçalanmasına ve düzenlenmesine yardımcı olur.

Aşağıdaki resimde dogru yapılmış bir isimlendirme örneği yer alıyor.

java-paket-isimlendirme-kurallari

Bu yazımda “Java Yazım ve İsimlendirme Kuralları” konusunu detaylı olarak ele almaya çalıştım.

Eğer bu konu ve bundan önceki konuları iyi anladığınızı düşünüyorsanız bir sonraki yazım olan Java Main Metot Nedir? ile Java dünyasına giriş yapabilirsiniz.

Eğer önceki konular hakkında bilginiz yoksa Java Nedir?, Jdk Nedir Nasıl Kurulur? ve IntelliJ IDEA Nedir? yazılarını okuyarak kodlama öncesi eksiklerinizi kapatabilirsiniz.

Umarım sizler için faydalı bir yazı olmuştur.

Happy Coding!

Yorum Yazın