JavaScript Tür Dönüşümleri (Number, parseInt, toString vb..)

Bu yazımda JavaScript tür dönüşümleri hangi metodlar ile yapılıyor onu öğreneceğiz.

Değişkenlerin veri türünü Number‘a dönüştürmek için 3 farklı JavaScript yöntemi vardır. Bunlar:

  1. Number()
  2. parseInt()
  3. parseFloat()

Değişkenlerin veri türünü String’e dönüştürmek için 2 farklı JavaScript yöntemi vardır. Bunlar:

  1. String()
  2. toString()

Şimdi sırasıyla bu metodları inceleyelim.

Number metodu JavaScript değişkenlerini sayılara dönüştürmek için kullanılır. Örneğin;

Gördüğünüz gibi boolean veri türündeki değişkenleri number yani 1 ve 0’a dönüştürdü. String veri türündeki değişkenlerin ise bir kısmını dönüştürebilirken bir kısmını dönüştüremedi ve NAN (Not a Number) çıktısı verdi.

Number metodu ayrıca bir tarihi sayıya dönüştürebilir.

 Çıktısı :  1432339200000

Yukarıdaki örnekte 1.1.1970‘ten belirtilen tarihe kadar geçen zamanın milisaniye cinsinden sayısını döndürdü.

2 – parseInt Metodu

parseInt metodu string veri türündeki bir değişkeni tamsayıya dönüştürür. Eğer değişkende boşluk karakterleri varsa sonuç olarak sadece ilk sayıyı döndürür. Örneğin;

Eğer değişken sayıya dönüştürülemezse NaN (Not a Number) değeri döndürülür.

3 – parseFloat Metodu

parseFloat metodu string veri türündeki bir değişkeni sayıya dönüştürür. Eğer değişkende boşluk karakterleri varsa sonuç olarak sadece ilk sayıyı döndürür. Örneğin;

Eğer değişken sayıya dönüştürülemezse NaN (Not a Number) değeri döndürülür.

 ⇒  parseInt ile parseFloat metodlarının arasındaki fark şudur: parseInt metodu ondalıklı ifadeleri tam sayıya dönüştürürken parseFloat metodu olduğu gibi yani ondalıklı sonucu döndürür.

String metodu bir değişkenin veri türünü string’e dönüştürmemizi sağlar. Örneğin;

 Çıktı 1 :  number 24

 Çıktı 2 :  string 24

Gördüğünüz gibi number olan veri türünü string’e dönüştürdü.

Şimdi de boolean veri türünü string’e dönüştürelim.

 Çıktı 1 :  boolean true

 Çıktı 2 :  string true

5 – toString Metodu

toString metodu bir değişkenin veri türünü string’e dönüştürmemizi sağlar. toString metodu ile String metodu aynı işlemi gerçekleştirir. Örneğin;

 Çıktı 1 :  number 24

 Çıktı 2 :  string 24

Gördüğünüz gibi number olan veri türünü string’e dönüştürdü.

Şimdi de boolean veri türünü string’e dönüştürelim.

 Çıktı 1 :  boolean true

 Çıktı 2 :  string true

Son olarak object veri türünü string’e dönüştürelim.

 Çıktı 1 :  object Thu Jan 30 2020 17:00:13 GMT+0300 (GMT+03:00)

 Çıktı 2 :  string Thu Jan 30 2020 17:00:13 GMT+0300 (GMT+03:00)

 ⇒  String ve toString metodları ile dizileri bile string veri türüne dönüştürebiliriz.

Umarım “JavaScript Tür Dönüşümleri” yazım sizin için faydalı olmuştur.

Şu yazılar da ilginizi çekebilir.

JavaScript Veri Türleri (Number, String, Object vb..)

Yeni bir yazımda görüşmek üzere.

Yorum Yazın

650+ ABONE ARASINA KATIL

Adını ve E-Posta adresini yazarak Html, Css, Javascript, Jquery, Bootstrap, Web Tasarım, C#, Bilgisayar, Telefon, Android, Veri Güvenliği ve daha birçok alanda ders anlatımlarından ve uygulamalı örneklerden anında haberdar olabilirsin.

Abone olduğunuz için teşekkürler.

Birşeyler yanlış gitti.