JavaScript Veri Türleri (Number, String, Object vb..)

Programlamada veri türleri çok önemli bir konudur. JavaScript programlama dilindeki değişkenler birçok veri türüne sahip olabilir. Örneğin Number (Sayılar), String (Dizeler), Object (Nesneler) vb.. Bu yazımda tüm JavaScript veri türleri nelerdir onları öğreneceğiz.

Değişkenler üzerinde çalışabilmek için JavaScript veri türleri hakkında yeterli seviyede bilgimiz olması gerekiyor. 

String veri türleri tırnak işaretleri ile yazılır. İsterseniz tek tırnak (‘ ‘) isterseniz çift tırnak (” “) kullanabilirsiniz. Örneğin;

String bir değer içerisinde yine bir string değer yazmak isterseniz bunu iki farklı şekilde yapabilirsiniz. Ya en dışta çift tırnak kullanıp iç kısımda tek tırnak kullanabilirsiniz yada tam tersi şekilde yani en dışta tek tırnak kullanıp iç kısımda çift tırnak kullanabilirsiniz. Örneğin;

String veri türlerinin daha iyi anlaşılabilmesi için birkaç örnek yapmak istiyorum. 

 Çıktısı :  34Mehsatek

JavaScript de bir number ve bir string ile birleştirme işlemi yaptığımızda hata vermez. Number değerini bir string değer olarak algılar.

Şimdi değerlerin yerini değiştirip sonucu inceleyelim.

 Çıktısı :  Mehsatek34

JavaScript kodları soldan sağa doğru çalıştırılır. Bunu anlayabilmek için şöyle bir örnek yapalım.

 Çıktısı :  17Mehsatek

 Çıktısı :  Mehsatek125

İki örnek arasındaki farkı anlayabildiniz mi?

İlk örnekte JavaScript, 12 ve 5 değerlerini Mehsatek değerine ulaşana kadar Number veri türünde değerlendirdi ve o şekilde işleme aldı.

İkinci örnekte ise ilk işleme alınan değer bir String olduğu için sonrasında gelen 12 ve 5 değerleri String olarak işleme alındı.

 ⇒  Bir değişken farklı veri türlerini tutmak için kullanılabilir. Örneğin; 

Number Veri Türleri

Number veri türleri ondalıklı veya ondalıksız yazılabilir. Örneğin;

 Çıktısı :  19 19

Boolean Veri Türleri

Boolean veri türleri sadece iki değer alabilir. Bunlar:

 1. True
 2. False

değerleridir. Genelde koşullu ifadelerde kullanılır.

Basit bir örnek üzerinde görelim.

 Çıktısı :  true değer döndürür.

 Çıktısı :  false değer döndürür.

Arrays (Diziler) Veri Türleri

JavaScript de diziler köşeli parantezler ([ ]) ile yazılır ve dizinin öğeleri virgül ile birbirlerinden ayrılır. Örnek bir dizi tanımlayalım.

Dizinin ilk öğesi sıfırıncı ([0]) index, ikinci öğesi birinci ([1]) index anlamına gelir. Örneğin dizinin [2] index numaralı öğesi bize “Avukat” öğesini verecektir.

JavaScript de nesneler süslü parantezler ({ }) ile yazılır. Nesne özellikleri ise virgülle (,) ayrılmış olarak ad : değer çiftleri olarak yazılır. JavaScript de örnek bir nesne tanımlaması aşağıdaki gibidir.

 ⇒  Bir JavaScript değişkeninin veri türünü bulmak için typeof operatörünü kullanabiliriz. Örnek üzerinde görecek olursak:

 Çıktısı :  Sırasıyla console’a şu değerler yazılacaktır.

 • number
 • string
 • boolean
 • object
 • object

Dikkat ederseniz meslekler dizisinin veri türünü de object olarak döndürüyor.

 ⇒  JavaScript de değeri olmayan bir değişkenin hem değeri hem de türü undefined‘dır. Örneğin;

 Çıktısı :  undefined

 Çıktısı :  undefined

Gördüğünüz gibi sayi değişkenine herhangi bir değer atamadık. Bu yüzden hem değeri hem de veri türü undefined olarak görünüyor. Ayrıca bir değişkene kendimiz de undefined değeri atayabiliriz.

 ⇒  Boş bir değer ile undefined değer birbirinden farklıdır. Örneğin;

Yukarıdaki kodun çıktısı şu şekilde olacaktır.

 Çıktısı :  “”, string

 ⇒  JavaScript de null değerini nesnelerle kullanabiliyoruz. Örneğin bir nesne tanımlayalım ve daha sonra nesnenin içerisini boşaltmak için null değerini atayalım.

 Çıktısı :  null

 ⇒  undefined ve null arasındaki farkı bir örnek üzerinde inceleyelim.

 Çıktısı :  Sırasıyla console’a şu değerler yazılacaktır.

 • undefined
 • object
 • false
 • true

 ⇒  typeof operatörü nesneler, diziler ve null değeri atanan değişkenler için veri türü olarak object döndürür. Fonksiyonlar için ise function veri türünü döndürür.

 Çıktısı :  Sırasıyla console’a şu değerler yazılacaktır.

 • object
 • object
 • object
 • function

Umarım sizin için faydalı bir yazı olmuştur.

Şu yazılar da ilginizi çekebilir.

JavaScript Sonuçlarını Yazdırma Yöntemleri (Alert, Console.log vb..)

Yeni bir yazımda görüşmek üzere.

Yorum Yazın

650+ ABONE ARASINA KATIL

Adını ve E-Posta adresini yazarak Html, Css, Javascript, Jquery, Bootstrap, Web Tasarım, C#, Bilgisayar, Telefon, Android, Veri Güvenliği ve daha birçok alanda ders anlatımlarından ve uygulamalı örneklerden anında haberdar olabilirsin.

Abone olduğunuz için teşekkürler.

Birşeyler yanlış gitti.