JavaScript Operatörler (Aritmetik, Mantıksal, Karşılaştırma vb..)

Diğer tüm programlama dillerinde olduğu gibi JavaScript programlama dilinde de operatörler büyük bir öneme sahiptir. Bu yazımda aritmetik, atama, karşılaştırma, mantıksal, tip ve bit operatörlerinin neler olduğuna bakacağız.

JavaScript Aritmetik Operatörler

Operatör Açıklama
+ Toplama işlemi (x + y)
Çıkarma işlemi (x – y)
* Çarpma işlemi (x * y)
** Üs Alma işlemi (x ** y)
/ Bölme işlemi (x / y)
% Mod Alma işlemi (x % y)
++ Bir arttırma işlemi (x ++)
Bir azaltma işlemi (x –)
Operatör Örnek Daha Açık Yazılışı
= x = y x = y
+= x += y x = x + y
-= x -= y x = x – y
*= x *= y x = x * y
/= x /= y x = x / y
%= x %= y x = x % y
**= x **= y x = x ** y

JavaScript Karşılaştırma Operatörleri

Operatör Açıklama
== Eşit (x == y)
=== Hem tipleri hem değerleri eşit (x === y)
!= Eşit değil (x != y)
!== Tipleri veya değerleri eşit değil (x !== y)
> Daha büyük (x > y)
< Daha küçük (x < y)
>= Eşit veya daha büyük (x >= y)
<= Eşit veya daha küçük (x <= y)
?

Üçlü operatör. Kullanımı şu şekildedir:

Koşul ? Koşul doğru ise sonuç : Koşul yanlış ise sonuç

(x == 5 ? true : false)

Yukarıdaki kodun anlamı şudur: x 5’e eşitse true değer döndür, x 5’e eşit değilse false değer döndür.

JavaScript Mantıksal Operatörler

Operatör Açıklama
&& Mantıksal VE (x && y)
|| Mantıksal VEYA (x || y)
! Mantıksal DEĞİL ( !x )

JavaScript Type Operatörleri

Operatör Açıklama
typeof Değişkenin türünü (tipini) döndürür
instanceof Bir nesne nesne türünün bir örneğiyse true değerini döndürür

JavaScript Bit Operatörleri

Bit operatörleri 32 bit sayılar üzerinde çalışır. 

Operatör Açıklama Örnek Açılımı Sonuç Decimal
& VE 5 & 1 0101 & 0001 0001  1
| YADA 5 | 1 0101 | 0001 0101  5
~ DEĞİL ~ 5  ~0101 1010  10
^ XOR 5 ^ 1 0101 ^ 0001 0100  4
<< Sola kaydırma 5 << 1 0101 << 1 1010  10
>> İmzalı sağa kaydırma 5 >> 1 0101 >> 1 0010   2
>>> Sağa kaydırma 5 >>> 1 0101 >>> 1 0010   2

Umarım sizin için faydalı bir yazı olmuştur.

Şu yazılar da ilginizi çekebilir.

JavaScript Değişken Tanımlama

Yeni bir yazımda görüşmek üzere.

Yorum Yazın

650+ ABONE ARASINA KATIL

Adını ve E-Posta adresini yazarak Html, Css, Javascript, Jquery, Bootstrap, Web Tasarım, C#, Bilgisayar, Telefon, Android, Veri Güvenliği ve daha birçok alanda ders anlatımlarından ve uygulamalı örneklerden anında haberdar olabilirsin.

Abone olduğunuz için teşekkürler.

Birşeyler yanlış gitti.