JavaScript Error Nesnesi ve Özellikleri

Yazdığımız JavaScript kodlarında bir hata meydana geldiğinde bu hatanın detaylarını JavaScript Error nesnesi ile öğrenebiliyoruz. Bu yazımda Error nesnesinin özelliklerini inceleyeceğiz. 

Error nesnesi ile 2 özelliği kullanabiliyoruz. Bunlar:

  1. Name : Hatanın adını geriye döndürür.
  2. Message : Hata mesajını geriye döndürür.

Name özelliğinin yani oluşan hatanın adının 6 farklı değeri bulunuyor. Bunlar:

 1 –  EvalError : Eval() fonksiyonunda bir hata oluştuğunda döndürülür.

 2 –  RangeError : Belirli bir aralık dışında sayı oluştuğunda döndürülür.

 Örnek 

 Çıktısı :  Uncaught RangeError: toPrecision() argument must be between 1 and 100 at Number.toPrecision

Yukarıdaki örneği try catch kullanarak yazdığımızda oluşan hatanın adını daha net görebiliriz.

 Çıktısı :  RangeError

 3 –  ReferenceError : Geçersiz bir referans oluştuğunda döndürülür.

 Örnek 

 Çıktısı :  ReferenceError

Yukarıdaki örneğimizde sayi1 değişkeninin referansı olmadığı için oluşan hatanın adı “ReferenceError”.

 4 –  Syntax Error : Bir sözdizimi hatası oluştuğunda döndürülür.

 Örnek 

 Çıktısı :  SyntaxError

‘Merhaba olarak yazdığımız için syntax hatası döndürüldü. Doğru yazımı şu şekilde olmalıydı:

eval(“alert(‘Merhaba’)”);

 5 –  TypeError : Bir tür hatası oluştuğunda döndürülür.

 Örnek 

 Çıktısı :  TypeError

Yukarıdaki örneğimizde sayi değişkeni Number veri türündedir. toUpperCase() metodu ise String veri türlerinde olan değişkenleri büyük harfe dönüştürmek için kullandığımız bir metottur.

Number veri türündeki değişkene String metodunu uygulamaya çalıştığımız için TypeError hatası döndürüldü.

 6 –  URIError :  EncodeURI() içerisinde bir hata oluştuğunda döndürülür.

 Örnek 

 Çıktısı :  URIError

URIError hatası döndürüldü. Çünkü % (yüzde) işaretinin URI kodunu çözemiyor.

Umarım sizin için faydalı bir yazı olmuştur.

Şu yazılar da ilginizi çekebilir.

JavaScript throw ve try-catch Kullanımı

Yeni bir yazımda görüşmek üzere.

Yorum Yazın

650+ ABONE ARASINA KATIL

Adını ve E-Posta adresini yazarak Html, Css, Javascript, Jquery, Bootstrap, Web Tasarım, C#, Bilgisayar, Telefon, Android, Veri Güvenliği ve daha birçok alanda ders anlatımlarından ve uygulamalı örneklerden anında haberdar olabilirsin.

Abone olduğunuz için teşekkürler.

Birşeyler yanlış gitti.