JavaScript throw ve try-catch Kullanımı

Bu yazımda “JavaScript try catch Kullanımı” konusunu örnekler üzerinden anlatmaya çalışacağım.

JavaScript kodlarımızı yazarken oluşabilecek her türlü ihtimali göz önünde bulundurmaya çalışırız. Yinede bazı zamanlar gözümüzden kaçan kısımlar olabiliyor. Bu yüzden farklı hatalarla karşılaşabiliyoruz.

Beklenmedik hataları kontrol edebilmemiz için JavaScript de hata yakalama yapılarını kullanıyoruz.

Try-catch kullanımına geçmeden önce throw kullanımı ile başlayalım. 

Throw ifadesi, özel bir hata oluşturmamıza olanak sağlar. Bu hata bir String, bir Number, bir Boolean veya bir Object olabilir. Örneğin;

İlk olarak “throw” yazdıktan sonra istediğimiz veri türünde özel hatalar fırlatabiliyoruz.

JavaScript try-catch Kullanımı

 Try :  Asıl kodlarımızı yazacağımız kısımdır.

 Catch :  Try bloğu içerisinde yazdığımız kodlarda herhangi bir hata meydana gelirse çalışmasını istediğimiz kodları yazacağımız kısımdır.

 Finally :  Try bloğu içerisinde yazdığımız kodlarda bir hata meydana gelsede gelmesede çalıştırılacak kodları yazacağımız kısımdır.

Kullanımı şu şekildedir : 

Catch içerisinde err olarak yazdığımız nesne Error nesnesidir. Error nesnesi iki özelliğe sahiptir. Bunlar:

  1. Ad : Hata mesajının adı
  2. Mesaj : Hata mesajının içeriği

Error nesnesini bir sonraki yazımda daha detaylı olarak anlatacağım.

Şimdi örnekler üzerinden konuyu daha iyi anlamaya çalışalım.

 Örnek 

 Çıktısı :  Hata!!!

Yukarıdaki örnekte try bloğu içerisinde kodlarınız olduğunu varsayalım. Yazmış olduğunuz kodlarda herhangi bir hata meydana gelirse catch bloğu içerisinde yazmış olduğumuz kodlar çalıştırılacaktır.

Eğer try bloğu içerisinde herhangi bir hata oluşmaz ise catch bloğu içerisindeki kodlar çalıştırılmaz.

Try bloğu içerisinde, throw ile özel bir hata fırlatarak catch bloğundaki kodların çalışmasını sağladım. Böylece console ekranına “Hata!!!” yazdırıldı.

Dikkat ederseniz bu örneğimizde finally bloğunu kullanmadık. Yani her zaman finally bloğunu yazmak zorunda değiliz. Şimdiki örneğimizde finally bloğunu da kullanalım.

 Örnek 

 Çıktısı : 

Hata var!!!

Her durumda çalışmasını istediğimiz kodlar buraya yazılacak

 ⇒  Bu örneğimizde de try bloğu içerisinde özel bir hata fırlatıyorum. Hata oluşturduğumuz için catch bloğuna girip console ekranına “Hata var!!!” yazdırıldı.

Biraz önce anlattığımız gibi hata olsa da olmasa da finally bloğundaki kodlar çalıştırılacağı için console ekranına “Her durumda çalışmasını istediğimiz kodlar buraya yazılacak” yazdırıldı.

JavaScript de try catch kullanımı bu şekilde. Umarım sizin için faydalı bir yazı olmuştur.

Şu yazılar da ilginizi çekebilir.

JavaScript let Nedir?

JavaScript const Nedir?

Yeni bir yazımda görüşmek üzere.

Yorum Yazın

650+ ABONE ARASINA KATIL

Adını ve E-Posta adresini yazarak Html, Css, Javascript, Jquery, Bootstrap, Web Tasarım, C#, Bilgisayar, Telefon, Android, Veri Güvenliği ve daha birçok alanda ders anlatımlarından ve uygulamalı örneklerden anında haberdar olabilirsin.

Abone olduğunuz için teşekkürler.

Birşeyler yanlış gitti.