Spring Boot Projesinin Klasör ve Dosya Yapısı

Spring Boot ile bir proje oluşturduğunuzda, belirli bir klasör ve dosya yapısıyla karşılaşırsınız. Bu yapı, projenizin organize olmasını sağlar ve Spring Boot’un bazı otomasyon özelliklerini kullanmasına yardımcı olur. İşte bu yapıyı detaylıca inceleyelim.

src/main/java

Bu klasör, projenizdeki Java kodlarını barındırır. Uygulamanızın ana sınıfı bu klasör içerisinde yer alır.

Örnek:

  • com.example.myapp : Uygulamanızın ana paketi. Genellikle ana başlangıç sınıfınızı (main methodunu içeren sınıf) ve diğer Java sınıflarınızı burada bulundurursunuz.

src/main/resources

Uygulamanızın statik dosyaları, şablonları ve yapılandırma dosyaları bu klasörde bulunur.

 static:  Bu klasör, CSS, JavaScript, resimler gibi statik dosyalar için kullanılır.

 templates:  Thymeleaf, FreeMarker gibi şablon motorlarıyla oluşturduğunuz HTML dosyaları için bu klasörü kullanabilirsiniz.

 application.properties:  Uygulamanızın yapılandırma ayarlarını bu dosyada belirtirsiniz. Port numarası, veritabanı ayarları gibi bilgiler burada yer alır. Alternatif olarak application.yml formatında da yapılandırma bilgileri ekleyebilirsiniz.

src/test/java

Uygulamanızın test sınıflarını barındırır. Spring Boot, JUnit ile entegre bir şekilde gelir ve bu klasördeki sınıflar otomatik olarak test sınıfı olarak algılanır.

Örnek:

  • com.example.myapp.MyAppTests: Bu sınıf, Spring Boot uygulamanız için otomatik olarak oluşturulan temel test sınıfıdır.

pom.xml

Bu dosya, Maven tabanlı bir Spring Boot projesi için oldukça önemlidir. Projedeki bağımlılıkları, eklentileri ve diğer yapılandırmaları bu dosyada yönetirsiniz.

İçeriğinde şunları bulabilirsiniz:

 Bağımlılıklar (dependencies):  Spring Data JPA, Spring Web, Thymeleaf vb.

 Eklentiler (plugins):  Spring Boot Maven Plugin gibi.

 Proje bilgileri:  Projenizin adı, sürümü, açıklaması vb.

.gitignore

Eğer projenizi bir git deposunda saklamayı planlıyorsanız, bu dosya git’in hangi dosya ve klasörleri göz ardı edeceğini belirtir. Genellikle derleme çıktıları, IDE özel dosyaları gibi versiyon kontrolüne alınmaması gereken dosyaları bu dosyada belirtirsiniz.

Diğer Dosyalar

 README.md:  Projenizin kısa bir açıklamasını, nasıl çalıştırılacağını veya diğer notları bu dosyada tutabilirsiniz.

 mvnw ve mvnw.cmd:  Maven Wrapper dosyalarıdır. Bu dosyalar, Maven’ın sistemde kurulu olmasına gerek kalmadan projeyi derleyebilmenizi sağlar.

Sonuç olarak, Spring Boot’un sunduğu klasör ve dosya yapısı, projenizi organize bir şekilde geliştirmenize ve yönetmenize olanak tanır. Aynı zamanda Spring Boot’un otomasyon özelliklerini ve konvansiyonlarına dayalı yapılandırma avantajlarını maksimumda kullanmanıza yardımcı olur. Bu yapıya aşina olmak, Spring Boot ile projeler geliştirirken size büyük kolaylık sağlayacaktır.

Umarım “Spring Boot Projesinin Klasör ve Dosya Yapısı” başlıklı yazım sizin için faydalı olmuştur.

Şu yazılar da ilginizi çekebilir.

REST API ve RESTful API Nedir?

Yeni bir yazımda görüşmek üzere.

Happy coding!

Yorum Yazın