Node.js fs (File System) Modülü

Bugünki yazımızın konusu Node.js fs modülü. Bu modül, dosya oluşturma, okuma, yazma, silme ve diğer dosya işlemleri için kullanılabilir.

Node.js fs modülünü kullanabilmek için ilk olarak projemize aşağıdaki gibi dahil etmeliyiz.

Şimdi, fs modülünün en önemli metodlarına ve nasıl kullanıldığına bakalım:

 fs.readFile() :  Bu metot, bir dosyayı asenkron olarak okur ve veriyi bir geri çağırım işlevine ileterek döndürür.

 fs.writeFile() :  Bu metot, bir dosyaya asenkron olarak veri yazmayı sağlar. Dosya zaten varsa üzerine yazar, yoksa yeni bir dosya oluşturur.

 fs.existsSync() :  Bu metot, belirtilen dosyanın var olup olmadığını kontrol eder. Boolean değeri olarak döndürür.

 fs.unlink() :  Bu metot, belirtilen dosyayı asenkron olarak siler.

 fs.appendFile() :  Bu metot, bir dosyaya asenkron olarak veri eklemeyi sağlar. Dosya zaten varsa veriyi dosyaya ekler, yoksa yeni bir dosya oluşturur.

 fs.rename() :  Bu metot, bir dosyanın adını değiştirmeyi veya dosyayı başka bir konuma taşımayı sağlar.

 fs.readdir() :  Bu metot, bir dizindeki dosya ve klasörleri asenkron olarak okur ve bir dizi olarak döndürür.

 fs.mkdir() :  Bu metot, yeni bir klasör oluşturmayı sağlar.

 fs.rmdir() :  Bu metot, bir klasörü asenkron olarak siler.

 fs.copyFile() :  Bu metot, bir dosyayı başka bir konuma kopyalamayı sağlar.

Node.js’in fs modülü, yukarıdaki gibi bir dizi metot sunar ve dosya işlemleriyle ilgili çeşitli işlemleri kolaylaştırır. Bu metodları kullanarak dosya okuma, yazma, silme ve diğer işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

Umarım “Node.js fs Modülü” başlıklı yazım sizin için faydalı olmuştur. Şu yazılar da ilginizi çekebilir:

Node.js path Modülü

Bir sonraki yazımda görüşmek üzere.

Happy coding!

Yorum Yazın