JavaScript Array.indexOf() ve Array.lastIndexOf() Kullanımı

Bu yazımda JavaScript de Array.indexOf() ve Array.lastIndexOf() metodlarının ne işe yaradıklarını ve nasıl kullanıldıklarını anlatacağım.

indexOf() metodu, var olan bir dizi içerisinde aradığımız bir elemanın indeks numarasını geriye döndürür. 

 ⇒  Dizilerde indeks numarası sıfır’dan (0’dan) başlar. Yani dizinin ilk elemanının indeks numarası 0, ikinci elemanının indeks numarası 1’dir.

Eğer aradığımız eleman dizi içerisinde yoksa geriye -1 değerini döndürür.

Kullanımı şu şekildedir:

Burada indexOf içerisinde 2 parametre tanımlayabiliyoruz. Bunlar:

  1. aratilacak_deger : Bu parametre zorunludur ve dizi içerisinde indeks numarasını bulmak istediğimiz elemanı yazarız. 
  2. baslangic_indeksi : Bu parametre isteğe bağlıdır ve dizinin kaçıncı indeksinden itibaren başlanacağını belirleyebiliriz.

Şimdi bir dizi tanımlayalım ve indexOf metodu ile dizi içerisindeki bir elemanın indeks numarasını öğrenmeye çalışalım.

 Çıktısı :  1

Dikkat ederseniz “Ford” değeri dizi içerisinde iki defa bulunuyor. Bu gibi durumlarda aradığımız elemanın ilk bulunduğu indeks numarası geriye döndürülür.

Şimdi de başlangıç indeksi olarak ikinci bir parametre verelim.

 Çıktısı :  4

Başlangıç indeksi olarak 2 değeri verdiğimiz için ilk “Ford” elemanını geçip ikinci “Ford” elemanının indeks numarasını geriye döndürdü.

Eğer dizi içerisinde olmayan bir elemanı yazarsak indeks numarasını -1 olarak döndürür.

 Çıktısı :  -1

Gördüğünüz gibi “Audi” dizi içerisinde bulunmadığı için geriye -1 değeri döndürüldü.

 ⇒  Array.indexOf() metodu Internet Explorer 8 veya öncesi hariç tüm tarayıcılarda desteklenir.

lastIndexOf() metodu, var olan bir dizi içerisinde aradığımız bir elemanın son indeks numarasını geriye döndürür. 

Eğer aradığımız eleman dizi içerisinde yoksa geriye -1 değerini döndürür.

Kullanımı şu şekildedir:

Burada lastIndexOf içerisinde 2 parametre tanımlayabiliyoruz. Bunlar:

  1. aratilacak_deger : Bu parametre zorunludur ve dizi içerisinde indeks numarasını bulmak istediğimiz elemanı yazarız. 
  2. baslangic_indeksi : Bu parametre isteğe bağlıdır ve dizinin kaçıncı indeksinden itibaren başlanacağını belirleyebiliriz.

Şimdi bir dizi tanımlayalım ve “Ford” elemanını dizi içerisinde 3 defa yazalım. lastIndexOf metodu ile “Ford” elemanının dizi içerisindeki son indeks numarasını öğrenmeye çalışalım.

 Çıktısı :  5

Gördüğünüz gibi 3. “Ford” elemanının indeks numarasını geriye döndürdü.

 ⇒  Array.lastIndexOf() metodu Internet Explorer 8 veya öncesi hariç tüm tarayıcılarda desteklenir.

Umarım sizin için faydalı bir yazı olmuştur.

Şu yazılar da ilginizi çekebilir.

JavaScript Diziler (Dizi Oluşturma, Dizi Elemanlarına Erişme..)

JavaScript Dizi Metodları (pop, push, shift, unshift, slice..)

JavaScript Dizilerde Sıralama – En Küçük veya En Büyük Değeri Bulma

Yeni bir yazımda görüşmek üzere.

Yorum Yazın

750+ ABONE ARASINA KATIL

Adını ve E-Posta adresini yazarak Html, Css, Javascript, Jquery, Bootstrap, Web Tasarım, C#, Bilgisayar, Telefon, Android, Veri Güvenliği ve daha birçok alanda ders anlatımlarından ve uygulamalı örneklerden anında haberdar olabilirsin.

Abone olduğunuz için teşekkürler.

Birşeyler yanlış gitti.