JavaScript Dizi Metodları (pop, push, shift, unshift, slice..)

Bu yazımda JavaScript dizi metodları nelerdir? Nasıl kullanılır uygulamalı olarak anlatacağım.

Şimdi sırasıyla aşağıdaki dizi metodlarını inceleyelim.

  1. toString() Metodu
  2. join() Metodu
  3. pop() Metodu
  4. push() Metodu
  5. length Özelliği
  6. shift() Metodu
  7. unshift() Metodu
  8. concat() Metodu
  9. slice() Metodu
  10. splice() Metodu

toString metodu bir diziyi string’e dönüştürür. Örneğin;

 Çıktısı :  Toyota,Volvo,BMW

 2 –  join Metodu

join metodu da toString metodu gibi bir diziyi string’e dönüştürür. Tek farkı join metodunu kullanırken ek olarak ayırıcıyı da belirtebiliriz. 

İlk olarak herhangi bir ayırıcı belirtmeden kullanalım.

 Çıktısı :  Toyota,Volvo,BMW

Şimdi de ayırıcı olarak “?” kullanalım.

 Çıktısı :  Toyota?Volvo?BMW

 3 –  pop Metodu

pop metodu ile bir dizinin son elemanını kaldırabiliriz. Örneğin;

 Çıktısı :  [“Toyota”, “Volvo”]

arabalar.pop() değer olarak dizinin son elemanını içerir. Örneğin;

 Çıktısı :  BMW

Gördüğünüz gibi console ekranına BMW değeri yazıldı.

 4 –  push Metodu

push metodu dizinin sonuna yeni bir eleman eklemek için kullanılır. Örneğin;

 Çıktısı :  [“Toyota”, “Volvo”, “BMW”, “Ford”]

arabalar.push(“Ford”) dizide bulunan eleman sayısını yani dizinin uzunluğunu geriye döndürür. Örneğin;

 Çıktısı :  4

Gördüğünüz gibi “Ford” elemanı diziye eklendikten sonra toplam 4 eleman olduğu için console ekranına 4 değeri yazıldı.

 ⇒  length özelliğini kullanarak da bir dizinin sonuna yeni eleman ekleyebiliriz. Örneğin;

 Çıktısı :  [“Toyota”, “Volvo”, “BMW”, “Ford”]

Gördüğünüz gibi yine aynı çıktıyı alıyoruz.

 5 –  length Özelliği

length özelliği bir dizinin eleman sayısını döndürür. Örneğin;

 Çıktısı :  5

Bir dizinin son elemanına erişmek için length özelliğini kullanabiliriz. Örneğin;

 Çıktısı :  Audi

shift metodu ile dizinin ilk elemanını kaldırabiliriz. Örneğin;

 Çıktısı :  [“Volvo”, “BMW”]

arabalar.shift() değer olarak dizinin ilk elemanını içerir. Örneğin;

 Çıktısı :  Toyota

Gördüğünüz gibi console ekranına Toyota değeri yazıldı.

 7 –  unshift Metodu

unshift metodu dizinin başına yeni bir eleman eklemek için kullanılır. Örneğin;

 Çıktısı :  [“Ford”, “Toyota”, “Volvo”, “BMW”]

arabalar.unshift(“Ford”) dizide bulunan eleman sayısını yani dizinin uzunluğunu geriye döndürür. Örneğin;

 Çıktısı :  4

Gördüğünüz gibi “Ford” elemanı diziye eklendikten sonra toplam 4 eleman olduğu için console ekranına 4 değeri yazıldı.

 8 –  concat Metodu

concat metodu ile dizileri birleştirerek yeni diziler oluşturabiliriz.

 Çıktısı :  [“A”, “B”, “C”, “D”, 1, 2, 3, 4, 5]

2’den fazla diziyi aşağıdaki gibi birleştirebiliriz.

 Çıktısı :  [“A”, “B”, “C”, “D”, 1, 2, 3, 4, 5, “.”, “?”, “*”, “-“]

Dizinin içeriğini direkt olarak concat metodu içerisinde de yazabiliriz.

 Çıktısı :  [“A”, “B”, “C”, “D”, 1, 2, 3, 4, 5]

 9 –  slice Metodu

slice Metodu ile dizilerde istediğimiz indeksler arasını kesebiliriz.

slice metodu 2 parametre alır. Birinci parametre başlangıç indeksi (dahil), ikinci parametre ise bitiş indeksi (hariç).

 Çıktısı :  [“C”, “D”, “E”]

Gördüğünüz gibi 2. indeks olan “C” (dahil) harfinden 5. indeks olan “F” (hariç) harfine kadar olan dizi elemanlarını kesebiliyoruz.

Eğer ikinci parametreyi vermezsek, başlangıç indeksinden dizinin sonuna kadar olan tüm dizi elemanlarını ayırır.

 Çıktısı :  [“B”, “C”, “D”, “E”,”F”]

 10 –  splice Metodu

splice metodu ile dizilerin belirtmiş olduğumuz indeks aralığındaki dizi elemanlarını silebiliriz.

splice metodu 2 parametre alır. Birinci parametre başlangıç indeksini (dahil), ikinci parametre ise kaç tane dizi elemanının kaldırılacağı sayıyı temsil eder.

 Çıktısı :  [“Toyota”, “Hyundai”, “Audi”]

Yukarıdaki kod ile arabalar dizisinde 1. indeksten başlayıp 2 elemanı diziden çıkardık. Yani Volvo ve BMW dizi elemanları çıkarıldı.

Eğer ikinci parametreyi vermezsek dizinin sonuna kadar olan tüm dizi elemanlarını kaldırır.

 Çıktısı :  [“Toyota”]

splice metodu ile ikinci parametreden sonra istediğimiz değerleri yazarak diziye yeni elemanlar ekleyebiliriz.

 Çıktısı :  [“Toyota”, “Volvo”, “Ford”, “Ferrari”, “Alfa Romeo”, “Audi”]

Birinci ve ikinci parametreler ile diziden “BMW” ve “Hyundai” elemanları çıkarıldı. Parametrelerden sonra yazmış olduğumuz “Ferrari” ve “Alfa Romeo” değerleri ise diziye eklendi.

Umarım “JavaScript Dizi Metodları” yazım sizin için faydalı olmuştur.

Yeni bir yazımda görüşmek üzere.

Yorum Yazın

650+ ABONE ARASINA KATIL

Adını ve E-Posta adresini yazarak Html, Css, Javascript, Jquery, Bootstrap, Web Tasarım, C#, Bilgisayar, Telefon, Android, Veri Güvenliği ve daha birçok alanda ders anlatımlarından ve uygulamalı örneklerden anında haberdar olabilirsin.

Abone olduğunuz için teşekkürler.

Birşeyler yanlış gitti.