Node.js ile Server Oluşturma

Bu yazımda sizlere Node.js ile nasıl bir server oluşturabileceğinizi adım adım anlatacağım. Eğer Node.js’e yeni başladıysanız, bu sizin için heyecan verici olabilir. İsterseniz lafı daha fazla uzatmadan kodumuza geçelim.

Node.js ile Server Oluşturma

İlk olarak VSCode’u açıp app.js isminde bir dosya oluşturalım. Daha sonra app.js dosyasının içerisine aşağıdaki kodları yazalım.

Yazdığımız kodları çalıştırmak için terminalde şu komutu yazalım:

Bu komutu çalıştırdıktan sonra terminalde şu bilgiyi görüyor olmalısınız:

Yani artık serverimiz ayağa kalktı. Şimdi de tarayıcıya gidelim ve URL kısmına ‘http://127.0.0.1:3000/‘ yazalım.

nodejs-ile-server-olusturma

Tebrikler! Node.js ile ilk serverinizi çalıştırdınız.

Şimdi de yazdığımız kodu satır satır inceleyelim:

 ⇒  Kodumuzun ilk satırında http modülünü kullanmak üzere require fonksiyonunu kullanıyoruz. Node.js, HTTP işlemlerini gerçekleştirmek için bize http modülünü sağlıyor. Bu modül, HTTP server ve client işlevselliği sağlıyor.

 ⇒  Ardından, localhost IP adresimiz olan 127.0.0.1 ve dinlemek istediğimiz port numarası olan 3000‘i değişkenlere atıyoruz.

 ⇒  http.createServer metodunu kullanarak bir HTTP server oluşturuyoruz. Bu metod bir callback fonksiyon alır ve bu fonksiyon, her bir istekte çalıştırılır. Bu fonksiyonun parametreleri req (request) ve res (response) dir.

 ⇒  res.statusCode = 200 kod satırı, HTTP yanıt durum kodunu belirtir. 200, işlemin başarıyla tamamlandığını gösteren bir HTTP durum kodudur. HTTP durum kodlarıyla ilgili detaylı bilgi için Http Durum Kodları (Durum Mesajları) ve Anlamları yazımı okuyabilirsiniz.

 ⇒  res.setHeader(‘Content-Type’, ‘text/plain’) ile yanıtın içeriğinin tipini belirtiyoruz. Burada ‘text/plain‘ kullanarak, yanıtın düz metin olduğunu belirtiyoruz.

 ⇒  res.end(‘Hello, World!\n’) ile yanıtımızı belirtiyor ve sonlandırıyoruz. Bu durumda, yanıtımız ‘Hello, World!‘ metnidir.

 ⇒  Son olarak, oluşturduğumuz server’ın hangi portta ve hostname’de dinleyeceğini server.listen() metodunu kullanarak belirtiyoruz. Ayrıca bu metoda verdiğimiz callback fonksiyonu ile server’ımızın çalışmaya başladığını konsola logluyoruz.

Tüm bu adımlar, Node.js ile bir HTTP server oluşturmanın temellerini oluşturuyor.

Umarım “Node.js ile Server Oluşturma” başlıklı yazım sizin için faydalı olmuştur. Şu yazılar da ilginizi çekebilir:

Node.js Nedir? Node.js Kurulumu Nasıl Yapılır?

Npm Nedir? Npm ile Paket Kurulumu Nasıl Yapılır?

Bir sonraki yazımda görüşmek üzere.

Happy coding!

Yorum Yazın