Kategori: JavaScript

javascript-array-some-kullanimi

JavaScript some Kullanımı – Array.some()

JavaScript de Array.some() metodu ile dizi elemanlarını bir döngüye alıp sırasıyla her bir dizi elemanını belirlediğimiz bir koşula tabi tutabiliriz. Eğer dizi elemanlarından bir tanesi bile koşulu sağlarsa geriye true değeri döndürülür. Eğer bir tane …
javascript-array-every-kullanimi

JavaScript every Kullanımı – Array.every()

JavaScript de Array.every() metodu ile dizi elemanlarını bir döngüye alıp sırasıyla her bir dizi elemanını belirlediğimiz bir koşula tabi tutabiliriz. Eğer tüm dizi elemanları koşulu sağlarsa geriye true değeri döndürülür. Eğer bir tane bile koşulu …
javascript-foreach-kullanimi

JavaScript filter Kullanımı – Array.filter()

JavaScript de Array.filter() metodunu, dizi elemanlarını bir döngüye alıp sırasıyla her bir dizi elemanını belirlediğimiz bir koşula tabi tutup sonuçlarını yeni bir diziye atamak için kullanabiliriz. Bu yazımda filter metodunun kullanımını örnekler üzerinden anlatacağım.