Sürekli Entegrasyonda (CI) React Projesi Build Edilirken Hata Almak

Bugün, Sürekli Entegrasyon (Continuous Integration – CI) ortamında bir React projesi inşa ederken karşılaşılan yaygın bir hatayı ele alacağız. ‘CI=true‘ ayarını ve bu ayarın neden hatalara yol açabileceğini anlayacağız.

CI ortamında kodunuzu build etmeye çalıştığınızda, özellikle React kullanırken, bazen garip hatalarla karşılaşabilirsiniz. Bu hatalardan biri şu şekilde görünebilir: “Treating warnings as errors because process.env.CI = true. Most CI servers set it automatically. Failed to compile.”

Neden Hata Alırız?

Bu hata, projenin uyarıları (warnings) hatalar olarak değerlendirmesinden kaynaklanır. CI ortamınızın, build süreci sırasında herhangi bir uyarıyı hata olarak kabul etmesi ve bu nedenle build işleminin başarısız olması bu duruma yol açar.

Bu durum genellikle create-react-app kullanılarak oluşturulan projelerde görülür. create-react-app, uygulamanın build işlemi sırasında uyarıları hatalar olarak kabul eder ve bu nedenle uygulamanın başarılı bir şekilde build edilmesini engeller.

Neden CI=true Set Edilir?

Bu, projenin build sürecinin daha katı olmasını sağlar ve uyarılara karşı daha dikkatli olmanızı gerektirir. CI sunucusu, bir uygulamanın canlı ortama taşınmadan önce olabilecek en iyi durumda olmasını sağlamak için hataları ve uyarıları belirtir. Ancak, bazen bu ayarın hatalara yol açtığı durumlar olabiliyor.

Çözüm Yolu

Bu hata mesajını almamak için CI=false değişikliğini yapabiliriz. Farklı seçenekler bulunmaktadır:

 1  Yapılandırma dosyanızdaki CI ayarını false olarak değiştirin.

 2  Yapılandırma dosyanızda belirtilen CI ayarını yorum satırı haline getirin. (# ile başlayan satırlar yorum satırıdır.)

 3  npm run build komutunu çalıştırmadan önce CI=false ekleyin. Yani komut şu şekilde görünmelidir: CI=false npm run build.

Bu çözümler, sürekli entegrasyon hizmetinizin yapılandırma dosyasına bağlı olarak değişebilir.

Sonuç olarak, CI=true ayarı, CI sürecinde oluşabilecek hataları ve uyarıları belirtmek için oldukça faydalıdır. Ancak, bazen bu ayarın hatalara yol açtığı durumlar olabilir ve bu durumda yukarıda belirtilen çözümler işe yarayacaktır.

Sürekli entegrasyon, yazılım geliştirme sürecinin önemli bir parçasıdır ve bu tür hataların üstesinden gelmek, kodunuzun kalitesini ve güvenilirliğini artırır.

Umarım ‘Sürekli Entegrasyonda (CI) React Projesi Build Edilirken Hata Almak‘ başlıklı yazım sizin için faydalı olmuştur.

Bir sonraki yazımda görüşmek üzere.

Happy coding!

Yorum Yazın