Algoritma Örnekleri (Basit, Orta ve İleri Seviye)

Daha önceki yazılarımda Algoritma nedir? Akış şeması nedir? Akış diyagramı nedir? Akış şeması nasıl çizilir? gibi konuları detaylı olarak yazmıştım. Bu yazımda ise algoritma ve akış şeması mantığının tam olarak oturması için onlarca algoritma örnekleri ve bu algoritmaların akış şemalarını paylaşacağım.  

Algoritma ve akış şeması hakkında detaylı bilgi edinmek isterseniz,

Algoritma Nedir? Ne İşe Yarar? Neden Bu Kadar Önemlidir?

Akış Şeması Nedir? Akış Şeması Şekilleri Nelerdir?

yazılarımı okuyabilirsiniz.

Her seviyede algoritma örnekleri yapıp paylaşmayı düşünüyorum. Yani en temel seviyede olacak, orta seviyede, ileri seviye algoritma örnekleri de.

 Önemli Not :  Algoritma örneklerini zorluk seviyelerine göre sıralamadım. Yani sıralamanın herhangi bir anlamı bulunmuyor.

Bir diğer nokta ise yazıyı sürekli güncel tutmaya çalışacağım. Yani fırsat buldukça yeni örnekler eklemeye devam edeceğim. Örneklerin sayısı çoğaldıkça yazı içerisinde istediğiniz algoritma örneğini daha hızlı bulmanız adına ilk olarak sadece algoritma sorularını yazarak numaralandırdım. İstediğiniz örneğin numarasına göre direk yazıdaki ilgili algoritma ve akış şemasını inceleyebilirsiniz.

 Örnek – 1 :  Girilen iki sayının ortalamasını hesaplayan algoritma ve akış şeması

 Örnek – 2 :  Girilen bir sayının pozitif mi negatif mi olduğunu ekrana yazdıran algoritma ve akış şeması

 Örnek – 3 :  Bir kenar uzunluğu ve o kenara ait yüksekliği girilen üçgenin alanını hesaplayan algoritma ve akış şeması

 Örnek – 4 :  Girilen iki sayıdan hangisinin daha küçük olduğunu ekrana yazdıran algoritma ve akış şeması

 Örnek – 5 :  Bir öğrencinin almış olduğu vize notu ile final notunun ortalamasını hesaplayan algoritma ve akış şeması (Vize notunun %30’unu final notunun %70’ini alarak hesaplama yapınız)

 Örnek – 6 :  Yarıçapı girilen dairenin çevresini ve alanını hesaplayan algoritma ve akış şeması (pi sayısını 3.14 olarak alınız)

 Örnek – 7 :  1 ile 1000 arasındaki sayıları ekrana yazdıran algoritma ve akış şeması

 Örnek – 8 :  Girilen pozitif bir tamsayının faktöriyelini hesaplayan algoritma ve akış şeması

 Örnek – 9 :  1’den N’e kadar olan tamsayıların toplamını hesaplayan algoritma ve akış şeması

 Örnek – 10 :  Derece cinsinden girilen bir açıyı, Radyan ve Grad cinsine çeviren algoritma ve akış şeması 

 Örnek – 11 :  Girilen bir sayının tek mi çift mi olduğunu hesaplayan ve sonucu ekrana yazdıran algoritma ve akış şeması

 Örnek – 12 :  Girilen bir sayının mutlak değerini hesaplayan ve sonucu ekrana yazdıran algoritma ve akış şeması

 Örnek – 13 :  Girilen bir x sayısının yine girilen bir y sayısına tam bölünüp bölünmediğini ekrana yazdıran algoritma ve akış şeması

 Örnek – 14 :  1’den N’e kadar olan tek tamsayıların toplamını hesaplayan algoritma ve akış şeması

 Örnek – 15 :  1’den N’e kadar olan çift tamsayıların toplamını hesaplayan algoritma ve akış şeması

 Örnek – 16 :  Kısa kenarı ve uzun kenarı girilen dikdörtgenin çevresini hesaplayan algoritma ve akış şeması

 Örnek – 17 :  Kısa kenarı ve uzun kenarı girilen dikdörtgenin alanını hesaplayan algoritma ve akış şeması

 Örnek – 18 :  Girilen bir fiyatın KDV (%18) eklendikten sonraki KDV’li fiyatını ekrana yazdıran algoritma ve akış şeması

 Örnek – 19 :  İki dik kenarı girilen dik üçgenin hipotenüsünü hesaplayan algoritma ve akış şeması (Pisagor Teoremi)

 Örnek – 20 :  Yarıçapı girilen kürenin alanını hesaplayan algoritma ve akış şeması

 Örnek – 21 :  Yarıçapı girilen kürenin hacmini hesaplayan algoritma ve akış şeması

 Örnek – 22 :  Girilen pozitif bir tamsayının tam bölenlerini bulup ekrana yazdıran algoritma ve akış şeması

 Örnek – 23 :  Katsayı değerleri girilen birinci dereceden denklemin kökünü hesaplayan algoritma ve akış şeması (ax + b = c)

 Örnek – 24 :  A≠0 olmak üzere katsayıları girilen ikinci dereceden (ax² + bx + c = 0) denklemin köklerini hesaplayan algoritma ve akış şeması

Not : İkinci dereceden denklemin köklerini hesaplamak için öncelikle diskriminant hesaplaması yapmamız gerekiyor. Daha sonra diskriminantın durumuna göre kökler hesaplanır. (Diskriminant = b² – 4ac)

 Örnek – 25 :  Girilen kilo ve boy bilgilerine göre Beden kitle/kütle indeksini hesaplayan aynı zamanda bu sonuca göre kişinin ideal kilo durumunu ekrana yazdıran akış şeması

Not 1 : Beden kitle/kütle indeksi = Kilo / Boy * Boy

Not 2 : Kilo => kg, Boy => m

Not 3 : 

 • Beden kitle/kütle indeksi < 18,5 ise Zayıf
 • 18,5 < Beden kitle/kütle indeksi < 24,9 ise Normal
 • 25 < Beden kitle/kütle indeksi < 29,9 ise Fazla kilolu
 • 30 < Beden kitle/kütle indeksi < 34,9 ise I. derece obez
 • 35 < Beden kitle/kütle indeksi < 39,9 ise II. derece obez
 • Beden kitle/kütle indeksi > 40 ise III. derece obez

 Algoritma Örnekleri 1 :  Girilen iki sayının ortalamasını hesaplayan algoritma ve akış şeması

Algoritması

 A1  Başla

 A2  Birinci sayıyı gir (a)

 A3  İkinci sayıyı gir (b)

 A4  İki sayıyı toplayıp sonucu toplam değişkenine ata (toplam = a + b)

 A5  Toplam değişkenini 2’ye böl ve sonucu ortalama değişkenine ata (ortalama = toplam / 2)

 A6  Ortalama değişkenini ekrana yaz

 A7  Dur

Akış Şeması

algoritma-ornekleri-1

 Algoritma Örnekleri 2 :  Girilen bir sayının pozitif mi negatif mi olduğunu ekrana yazdıran algoritma ve akış şeması

Algoritması

 A1  Başla

 A2  Sayıyı gir (sayı)

 A3  Eğer sayı = 0 ise Adım 2’ye geri dön

 A4  Eğer sayı < 0 ise ekrana, “girilen sayı negatiftir” yaz ve Adım 6’ya git

 A5  Eğer sayı > 0 ise ekrana, “girilen sayı pozitiftir” yaz

 A6  Dur

Akış Şeması

algoritma-ornekleri-2

 Algoritma Örnekleri 3 :  Bir kenar uzunluğu ve o kenara ait yüksekliği girilen üçgenin alanını hesaplayan algoritma ve akış şeması

Algoritması

 A1  Başla

 A2  Kenar uzunluğunu (ku) gir

 A3  Yüksekliği (y) gir

 A4  Kenar uzunluğu ile yüksekliği çarpıp 2’ye böl ve sonucu alan (a) değişkenine ata (a=ku*y/2)

 A5  Alan değişkenini ekrana yaz

 A6  Dur

Akış Şeması 

algoritma-ornekleri-3

 Algoritma Örnekleri 4 :  Girilen iki sayıdan hangisinin daha küçük olduğunu ekrana yazdıran algoritma ve akış şeması

Algoritması

 A1  Başla

 A2  Birinci sayıyı gir (a)

 A3  İkinci sayıyı gir (b)

 A4  Eğer a < b ise ekrana “Birinci sayı daha küçüktür” yaz

 A5  Eğer a < b değil ise ekrana “İkinci sayı daha küçüktür” yaz

 A6  Dur

Akış Şeması

algoritma-ornekleri-4

 Algoritma Örnekleri 5 :  Bir öğrencinin almış olduğu vize notu ile final notunun ortalamasını hesaplayan algoritma ve akış şeması (Vize notunun %30’unu final notunun %70’ini alarak hesaplama yapınız)

Algoritması

 A1  Başla

 A2  Vize notunu gir (vize)

 A3  Final notunu gir (final)

 A4  Vize notunun %30’unu, final notunun %70’ini al ve ikisini toplayıp sonucu ortalama değişkenine ata (ort = 0.3*vize + 0.7*final)

 A5  Ortalama değişkenini ekrana yaz

 A6  Dur

Akış Şeması

algoritma-ornekleri-5

 Algoritma Örnekleri 6 :  Yarıçapı girilen dairenin çevresini ve alanını hesaplayan algoritma ve akış şeması (pi sayısını 3.14 olarak alınız)

Algoritması

 A1  Başla

 A2  Dairenin yarıçapını gir (r)

 A3  Pi sayısını 3.14 olarak al

 A4  Pi sayısı ile yarıçapı çarpıp iki katını al ve çevre değişkenine ata (cevre = 2*pi*r)

 A5  Pi sayısı ile yarıçapın karesini çarp ve alan değişkenine ata (alan = pi*r*r)

 A6  Çevre ve alan değişkenlerini ekrana yaz

 A7  Dur

Akış Şeması

algoritma-ornekleri-6

 Algoritma Örnekleri 7 :  1 ile 1000 arasındaki sayıları ekrana yazdıran algoritma ve akış şeması

Algoritması

 A1  Başla

 A2  sayi değişkenine 0 (sıfır) değerini ata

 A3  Eğer sayi değişkeni 999’dan büyük ise adım 6’ya git

 A4  sayi değişkenine 1 ekle ve sonucu tekrar sayi değişkenine ata (sayi = sayi+1)

 A5  sayi değişkenini ekrana yaz ve adım 3’e geri dön

 A6  Dur

Akış Şeması

algoritma-ornekleri-7

 Algoritma Örnekleri 8 :  Girilen pozitif bir tamsayının faktöriyelini hesaplayan algoritma ve akış şeması

Algoritması

 A1  Başla

 A2  N sayısını gir

 A3  Faktoriyel değişkenine 1 (sıfır) ata

 A4  Sayac değişkenine 0 (sıfır) ata

 A5  Eğer sayac > n-1 ise adım 8’e git

 A6  Sayac değerini 1 arttır (sayac = sayac + 1)

 A7  Faktoriyel değişkeni ile sayac değişkenini çarparak sonucu faktoriyel değişkenine ata ve adım 5’e dön (faktoriyel = faktoriyel * sayac)

 A8  Faktoriyel değişkenini yaz

 A9  Dur

Akış Şeması

algoritma-ornekleri-8

 Algoritma Örnekleri 9 :  1’den N’e kadar olan tamsayıların toplamını hesaplayan algoritma ve akış şeması

Algoritması

 A1  Başla

 A2  N sayısını gir

 A3  Toplam değişkenine 0 (sıfır) ata

 A4  Sayac değişkenine 0 (sıfır) ata

 A5  Eğer sayac > n-1 ise adım 8’e git

 A6  Sayac değerini 1 arttır (sayac = sayac + 1)

 A7  Toplam değişkeni ile sayac değişkenini toplayarak sonucu toplam değişkenine ata ve adım 5’e dön (toplam = toplam + sayac)

 A8  Toplam değişkenini yaz

 A9  Dur

Akış Şeması

algoritma-ornekleri-9

 Algoritma Örnekleri 10 :  Derece cinsinden girilen bir açıyı, Radyan ve Grad cinsine çeviren algoritma ve akış şeması

Algoritması

 A1  Başla

 A2  Derece cinsinden açıyı gir (d)

 A3  Girilen açıyı pi sayısı ile çarp, 180’e böl ve Radyan değişkenine ata (r=d*pi/180)

 A4  Girilen açıyı pi sayısı ile çarp, 200’e böl ve Grad değişkenine ata (g=d*pi/200)

 A5  Radyan ve Grad değişkenlerini ekrana yaz

 A6  Dur

Akış Şeması

algoritma-ornekleri-10

 Algoritma Örnekleri 11 :  Girilen bir sayının tek mi çift mi olduğunu hesaplayan ve sonucu ekrana yazdıran algoritma ve akış şeması

Algoritması

 A1  Başla

 A2  N sayısını gir

 A3  N sayısının 2’ye göre modunu al ve mod değişkenine ata (mod = n%2)

 A4  Eğer mod değişkeni 0’a (sıfıra) eşitse, ekrana “N çift sayıdır” yaz ve Adım 6’ya git

 A5  Eğer mod değişkeni 0’a (sıfıra) eşit değilse, ekrana “N tek sayıdır” yaz

 A6  Dur

Akış Şeması

algoritma-ornekleri-11

 Algoritma Örnekleri 12 :  Girilen bir sayının mutlak değerini hesaplayan ve sonucu ekrana yazdıran algoritma ve akış şeması

Algoritması

 A1  Başla

 A2  N sayısını gir

 A3  Eğer N sayısı 0’dan küçük ise N sayısını (-1) ile çarp, sonucu ekrana yazdır ve Adım 5’e git

 A4  Eğer N sayısı 0’dan küçük değil ise N sayısını ekrana yazdır

 A5  Dur

Akış Şeması

algoritma-ornekleri-12

 Algoritma Örnekleri 13 :  Girilen bir x sayısının yine girilen bir y sayısına tam bölünüp bölünmediğini ekrana yazdıran algoritma ve akış şeması

Algoritması

 A1  Başla

 A2  X ve Y sayılarını gir

 A3  Eğer X’in Y’ye göre modu 0’a (sıfıra) eşitse, ekrana “X sayısı Y sayısına tam bölünüyor” yaz ve Adım 5’ya git

 A4  Eğer X’in Y’ye göre modu 0’a (sıfıra) eşit değilse, ekrana “X sayısı Y sayısına tam bölünmüyor” yaz

 A5  Dur

Akış Şeması

algoritma-ornekleri-13

 Algoritma Örnekleri 14 :  1’den N’e kadar olan tek tamsayıların toplamını hesaplayan algoritma ve akış şeması

Algoritması

 A1  Başla

 A2  N sayısını gir

 A3  sayac = 1

 A4  toplam = 0

 A5  Eğer sayac değişkeni N sayısından küçük değilse, toplam değişkenini ekrana yazdır ve Adım 10‘a git.

 A6  Eğer sayac değişkeni N sayısından küçük ise, sayac değişkeninin 2’ye göre modunu al ve mod değişkenine ata (mod = sayac%2)

 A7  mod değişkeni 0’a (sıfıra) eşitse Adım 9‘a git

 A8  toplam = toplam + sayac işlemini yap

 A9  sayac = sayac + 1 işlemini yap ve Adım 5’e geri dön

 A10  Dur

Akış Şeması

algoritma-ornekleri-14

 Algoritma Örnekleri 15 :  1’den N’e kadar olan çift tamsayıların toplamını hesaplayan algoritma ve akış şeması

Algoritması

 A1  Başla

 A2  N sayısını gir

 A3  sayac = 1

 A4  toplam = 0

 A5  Eğer sayac değişkeni N sayısından küçük değilse, toplam değişkenini ekrana yazdır ve Adım 10‘a git.

 A6  Eğer sayac değişkeni N sayısından küçük ise, sayac değişkeninin 2’ye göre modunu al ve mod değişkenine ata (mod = sayac%2)

 A7  mod değişkeni 0’a (sıfıra) eşit değilse Adım 9‘a git

 A8  toplam = toplam + sayac işlemini yap

 A9  sayac = sayac + 1 işlemini yap ve Adım 5’e geri dön

 A10  Dur

Akış Şeması

algoritma-ornekleri-15

 Algoritma Örnekleri 16 :  Kısa kenarı ve uzun kenarı girilen dikdörtgenin çevresini hesaplayan algoritma ve akış şeması

Algoritması

 A1  Başla

 A2  Kısa kenarı gir

 A3  Uzun kenarı gir

 A4  Kısa kenar ile uzun kenarı topla. Toplam sonucunu 2 ile çarpıp sonucu cevre değişkenine ata 

 A5  cevre değişkenini ekrana yaz

 A6  Dur

Akış Şeması

algoritma-ornekleri-16

 Algoritma Örnekleri 17 :  Kısa kenarı ve uzun kenarı girilen dikdörtgenin alanını hesaplayan algoritma ve akış şeması

Algoritması

 A1  Başla

 A2  Kısa kenarı gir

 A3  Uzun kenarı gir

 A4  Kısa kenar ile uzun kenarı çarp ve alan değişkenine ata 

 A5  alan değişkenini ekrana yaz

 A6  Dur

Akış Şeması

algoritma-ornekleri-17

 Algoritma Örnekleri 18 :  Girilen bir fiyatın KDV (%18) eklendikten sonraki KDV’li fiyatını ekrana yazdıran algoritma ve akış şeması

Algoritması

 A1  Başla

 A2  Fiyatı gir

 A3  Fiyatı, 1.18 ile çarpıp sonucu kdvFiyat değişkenine ata. 

 A4  kdvFiyat değişkenini ekrana yaz

 A5  Dur

Akış Şeması

algoritma-ornekleri-18

 Algoritma Örnekleri 19 :  İki dik kenarı girilen dik üçgenin hipotenüsünü hesaplayan algoritma ve akış şeması (Pisagor Teoremi)

Algoritması

 A1  Başla

 A2  Birinci dik kenarı gir

 A3  İkinci dik kenarı gir

 A4  hipotenus = (birinciDK^2 + ikinciDK^2)^(1/2)

 A5  hipotenus değişkenini ekrana yaz

 A6  Dur

Akış Şeması

algoritma-ornekleri-19

 Algoritma Örnekleri 20 :  Yarıçapı girilen kürenin alanını hesaplayan algoritma ve akış şeması

Algoritması

 A1  Başla

 A2  Yarıçapı gir

 A3  alan = 4*piSayisi*yariCap^2

 A4  alan değişkenini ekrana yaz

 A5  Dur

Akış Şeması

algoritma-ornekleri-20

 Algoritma Örnekleri 21 :  Yarıçapı girilen kürenin hacmini hesaplayan algoritma ve akış şeması

Algoritması

 A1  Başla

 A2  Yarıçapı gir

 A3  hacim = (4*piSayisi*yariCap^3)/3

 A4  hacim değişkenini ekrana yaz

 A5  Dur

Akış Şeması

algoritma-ornekleri-21

 Algoritma Örnekleri 22 :  Girilen pozitif bir tamsayının tam bölenlerini bulup ekrana yazdıran algoritmanın akış şeması

Akış Şeması

algoritma-ornekleri-22

 Algoritma Örnekleri 23 :  Katsayı değerleri girilen birinci dereceden denklemin kökünü hesaplayan algoritma ve akış şeması (ax + b = c)

Algoritması

 A1  Başla

 A2  Birinci katsayıyı gir (a)

 A3  Eğer a = 0 ise Adım 2’ye geri dön

 A4  İkinci katsayıyı gir (b)

 A5  Üçüncü katsayıyı gir (c)

 A6  kok = (c-b) / a

 A7  kok değişkenini ekrana yaz

 A8  Dur

Akış Şeması

algoritma-ornekleri-23

 Algoritma Örnekleri 24 :  A≠0 olmak üzere katsayıları girilen ikinci dereceden (ax² + bx + c = 0) denklemin köklerini hesaplayan algoritmanın akış şeması

Not : İkinci dereceden denklemin köklerini hesaplamak için öncelikle diskriminant hesaplaması yapmamız gerekiyor. Daha sonra diskriminantın durumuna göre kökler hesaplanır. (Diskriminant = b² – 4ac)

Akış Şeması

algoritma-ornekleri-24

 Algoritma Örnekleri 25 :  Girilen kilo ve boy bilgilerine göre Beden kitle/kütle indeksini hesaplayan aynı zamanda bu sonuca göre kişinin ideal kilo durumunu ekrana yazdıran akış şeması

Not 1 : Beden kitle/kütle indeksi = Kilo / Boy * Boy

Not 2 : Kilo => kg, Boy => m

Not 3 : 

 • Beden kitle/kütle indeksi < 18,5 ise Zayıf
 • 18,5 < Beden kitle/kütle indeksi < 24,9 ise Normal
 • 25 < Beden kitle/kütle indeksi < 29,9 ise Fazla kilolu
 • 30 < Beden kitle/kütle indeksi < 34,9 ise I. derece obez
 • 35 < Beden kitle/kütle indeksi < 39,9 ise II. derece obez
 • Beden kitle/kütle indeksi > 40 ise III. derece obez

Akış Şeması

algoritma-ornekleri-25

Umarım sizin için faydalı bir yazı olmuştur.

Yeni bir yazımda görüşmek üzere.

Yorum Yazın

650+ ABONE ARASINA KATIL

Adını ve E-Posta adresini yazarak Html, Css, Javascript, Jquery, Bootstrap, Web Tasarım, C#, Bilgisayar, Telefon, Android, Veri Güvenliği ve daha birçok alanda ders anlatımlarından ve uygulamalı örneklerden anında haberdar olabilirsin.

Abone olduğunuz için teşekkürler.

Birşeyler yanlış gitti.